You are here

ΧΑΚ: Οι MSV, FRH, SFS και INGARD δεν ανακοίνωσαν εξαμηνιαία 2017 – Μετάταξη των τίτλων της SFS στην Αγορά Επιτήρησης

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2017) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και εφαρμόζοντας την Απόφαση Πολιτικής του με αριθμό Εγκυκλίου 03/2015, ημερομηνίας 13/07/2015, ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά δεν έχουν υποβάλει τα εξαμηνιαία αποτελέσματα τους:

1. MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD
2. ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
3. SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
4. INGARD PROPERTY BOND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου επίσης ενόψει του πιο πάνω ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Oι τίτλοι της εταιρείας SFS Group Public Company Ltd, θα μεταταχθούν, με έναρξη ισχύος στις 16 Οκτωβρίου 2017, από την Εναλλακτική Αγορά, στην Αγορά Επιτήρησης με βάση την παράγραφο 2.2.3 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την πιο πάνω Απόφαση Πολιτικής.

Τα Ομόλογα της εταιρείας Ingard Property Bond Designated Activity Company, θα παρουσιάζονται με σήμανση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τα αρχικά ΑΕ – Αγορά Επιτήρησης.

Οι τίτλοι των εταιρειών Modestou Sound & Vision Public Company Ltd και Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης (βρίσκονται ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη υποβολής της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2016).
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος, 2017 - 10:38