You are here

Κόσμος: Εξαμηνιαία 2017 – Ενδ. Έκθεση Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30.06.2017, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση δεν θα σταλεί στους δικαιούχους των τίτλων αλλά η Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων του πλήρους κειμένου της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γρίβα Διγενή 46, Μέγαρο Κόσμος, 1080 Λευκωσία).

Επίσης το πλήρες κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος, 2017 - 09:37