You are here

Κρατικοποιήθηκε η Λαϊκή

02/07/2012 10:13
Η Λαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι άντλησε μόλις €3 εκ. από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης ύψους €1,8 δισ. και €177 εκ. από τη μετατροπή υβριδικών αξιογράφων ύψους €738 εκ., αφήνοντας στο κράτος την κάλυψη των υπόλοιπων κεφαλαιακών αναγκών.

Το €1,8 δισ. θα καλυφθεί στη βάση του διατάγματος που εκδόθηκε από την κυβέρνηση το Μάιο και τα υπόλοιπα, αναμένεται να καλυφθούν με ρυθμίσεις που θα αποφασιστούν από κοινού με την τρόικα.

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, και όπως αναμενόταν, το κράτος καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Λαϊκής με ποσοστό που σήμερα φθάνει το 84%.

Το κράτος έχει ήδη διορίσει πέντε συμβούλους στο ΔΣ της Λαϊκής και εντός των ημερών αναμένεται να διορίσει άλλους τρεις.

Η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και των μεγαλομετόχων της Λαϊκής (π.χ. Dubai, MIG, όμιλος Λανίτη) στην έκδοση περιορίστηκε στο ελάχιστο, καθώς η τιμή της μετοχής της Τράπεζας υποχώρησε αρκετά πιο κάτω από την τιμή έκδοσης των €0,10, σε σχέση με €0,14 που ήταν όταν προωθήθηκε προς ψήφιση το διάταγμα για κρατική στήριξη.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,8 δισ. με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και η προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) («Επιλέξιμα Αξιόγραφα») με συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ»), κατ’ επιλογήν του κατόχου τους.

Το συνολικό ποσό των εγγραφών στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ανήλθε σε €3.013.561,20, εκ των οποίων €2.843.525,80 προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και €170.035,40 από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Κατά συνέπεια θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους 30.135.612 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη, οι οποίες παρέχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και λόγω του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τους όρους του Διατάγματος περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας, του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012 και του Συμπληρώματος αυτού ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, ενεργεί ως Ανάδοχος στην έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €1,8 δισ., οι αδιάθετες μετοχές που θα παραχωρηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με τιμή απόκτησης €0,10 ανέρχονται σε 17.960.598.952.

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι κατά την προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων με συνήθεις μετοχές, έχουν προκύψει 1.769.670.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10.

Σε ότι αφορά τα co-co bonds δεν θα εκδοθούν αφού δεν καλύφθηκαν οι απαραίτητοι όροι.

«Όσον αφορά την προσφορά για ανταλλαγή Επιλέξιμων Αξιογράφων με ΑΕΚ σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί αιτήσεις για μετατροπή σε 147.892 ΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστο. Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ δεν μπορούν να ικανοποιηθούν δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσης τους με βάση το Ενημερωτικού Δελτίο ημερ. 22.05.2012 και του Συμπληρώματος αυτού ημερ. 19.06.2012», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «λαμβάνοντας υπ’ όψη το ποσό των μετοχών που αναλήφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2012 για την αναδοχή της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης ύψους ενός δισεκατομμυρίου και 800 εκατομμυρίων ευρώ (€ 1.800.000.000), από τη Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd., η κυβέρνηση απέκτησε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ (€1.796.986.439) μετοχών της εν λόγω τράπεζας».

«Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα αξιολογηθούν, μετά από ενδελεχή μελέτη του ενεργητικού τους και σε σχέση με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις», συνεχίζει.

«Η δέσμευση της κυβέρνησης, όπως στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας, είναι η στήριξη των τραπεζών, προς συμμόρφωσή τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο», καταλήγει το υπουργείο.