You are here

Αλλαγές στους φόρους ακινήτων

11/01/2017 07:18
Με μικρές φορολογικές αλλαγές εισέρχεται στο 2017 ο τομέας των ακινήτων που καταγράφει αμφίσημη βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Μέσα του 2015, μετά από πρόταση της κυβέρνησης, ψηφίστηκε τροποποίηση σύμφωνα με την οποία για οποιεσδήποτε αγορές ακινήτων μέχρι το 2016, όταν αυτά πωληθούν οποτεδήποτε με κέρδος, δε θα υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Επομένως, από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έληξε η περίοδος αγοράς ακινήτων που δεν θα υπόκεινται σε αυτή τη φορολογία.

Όσον αφορά τα μεταβιβαστικά σημειώνεται ότι τα κίνητρα τα οποία είχαν δοθεί έχουν μονιμοποιηθεί. Δηλαδή για αγορές ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ δεν θα καταβάλλονται μεταβιβαστικά, ενώ για τις άλλες περιπτώσεις τα μεταβιβαστικά τέλη θα μειώνονται στο 50%, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τις πρόνοιες της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Οι αγορές γης, οικοπέδων και δεύτερης χρήσης κτηρίων δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Ακίνητα που αγοράζονται καινούργια υπόκεινται σε 19% ΦΠΑ, εκτός κι αν αφορούν μόνιμες κατοικίες όπου ο συντελεστής μειώνεται στο 5%. Πρόσφατα η βουλή με τροποποίηση της νομοθεσίας μείωσε το μέγιστο μέγεθος που πρέπει να έχει η κατοικία για να εμπίπτει στο μειωμένο συντελεστή και έτσι τα πρώτα 200 τ.μ. για όλες τις μόνιμες κατοικίες υπόκεινται σε ΦΠΑ 5%.

Όσον αφορά τον φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτός καταργείται το 2017 ενώ τα τέλη των δήμων θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με βάση τις τιμές του 1980. Επιπλέον, για να είναι δυνατή η καταχώρηση της σύμβασης πώλησης ακινήτου στο τμήμα κτηματολογίου, αυτή θα πρέπει να χαρτοσημανθεί, καταβάλλοντας τα ανάλογα τέλη χαρτοσήμων.

Σύμφωνα με τον συνέταιρο της KPMG Τάσο Γιασεμίδη, η πορεία του τομέα των ακινήτων το 2016 κρίνεται ικανοποιητική, με τις προκλήσεις, όμως, να παραμένουν.

«Τα τραπεζικά ιδρύματα, εκμεταλλευόμενα τις φορολογικές απαλλαγές, έχουν ανακτήσει αρκετά ακίνητα έναντι δανείων που θα πρέπει σταδιακά να πουλήσουν, ενώ όσον αφορά τις εκποιήσεις το ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο. Από εκεί και πέρα αρκετές εταιρείες του κλάδου διατηρούν ψηλά ποσοστά μόχλευσης, κάτι που δημιουργεί δυσκολίες για το σχεδιασμό νέων έργων», σημειώνει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου, το 2016 ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων αυξήθηκε κατά 42%. Κάποια από τα πωλητήρια έγγραφα περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις δανείων (ανταλλαγή χρέους με ακίνητο) και αναδιαρθρώσεις εταιρειών/ομίλων.

Ο κ. Γιασεμίδης σημειώνει ότι ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο έχει μεν αυξηθεί, αλλά βρίσκεται ακόμη σημαντικά πιο κάτω από τον μέγιστο αριθμό που παρουσιάστηκε το 2007.

«Ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, το οποίο προς το παρών παραμένει άγνωστο, είναι η αξία των πωλητήριων εγγράφων. Αυτό είναι σημαντικό, εφόσον τα συμβόλαια που συνδέονται με πολιτογραφήσεις επενδυτών έχουν αξίες εκατομμυρίων, ενώ το 2007 οι αξίες ήταν χαμηλότερες. Αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι μπορεί σε αριθμό να υπολειπόμαστε σημαντικά από το μέγιστο που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια, η αξία όμως (λόγω απουσίας στοιχείων και ύπαρξης μόνο εκτιμήσεων) είναι μικρότερη», αναφέρει.

«Το 2017 αναμένεται να είναι ένα ακόμη έτος προκλήσεων για την οικονομία αλλά και για τον τομέα των ακινήτων, εφόσον θα διαπιστωθεί εάν η πορεία σταθεροποίησης και σταδιακής ανάκαμψης θα ενισχυθεί ή θα σημειώσει μείωση. Πάντως η δρομολόγηση νέων έργων αναμένεται να ενισχύσει τον κλάδο και τις προσπάθειες μείωσης των ποσοστών της ανεργίας», τονίζει.

Της Γεωργίας Χαννή