You are here

Προχωρά ο νόμος για τράπεζες – developers

09/01/2017 16:21
Η βουλή προχωρά με το νομοσχέδιο που επιτρέπει στις τράπεζες να διαχειρίζονται ακίνητα, ενώ αγκάθι στη συζήτηση αποτέλεσε σήμερα, η δανειοδότηση για αγορά εταιρειών που περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας και που έχουν ακίνητα.

Η επιτροπή οικονομικών εξέτασε σήμερα δύο νομοσχέδια που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα κάνοντας αρχή με το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στις τράπεζες να επιδιορθώνουν, να ενοικιάζουν αλλά και να ολοκληρώνουν ημιτελή ακίνητα.

Θετική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο τήρησαν τόσο η Κεντρική Τράπεζα και ο οργανισμός χρηματοδοτήσεως στέγης, όσο και ο Σύνδεσμος Τραπεζών ο οποίος παρουσίασε πρόσθετες εισηγήσεις ενώπιον της επιτροπής οικονομικών.

Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο θα διευκολύνει τις εργασίες των τραπεζών αλλά και την προσπάθειά τους για διάθεση των ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή τους.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας αναφορικά με την οποία η κυπριακή δημοκρατία βρίσκεται εκτός προθεσμίας, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς όπως είπε, οι νέες ρυθμίσεις πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

Εισήγηση Συνδέσμου Τραπεζών

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών κατά τη συνεδρίαση επεσήμανε διάταξη του πρώτου νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων για την αγορά μετοχών θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας διευκρινίζοντας ότι αυτό επιφέρει προβλήματα σε σχέση με ακίνητα που έρχονται στην ιδιοκτησία τραπεζών ως μέρος διακανονισμού χρεών και τα οποία εγγράφονται στο όνομα εταιρειών θυγατρικών των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε σχετικό σημείωμα, γίνεται αναφορά σε αρνητική επίδραση στην ικανότητα του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος να διαθέσει προς πώληση ακίνητα μεγάλης αξίας και προστίθεται ενδεικτικά ότι μέχρι το τέλος του έτους μια τράπεζα αναμένεται να διαθέσει προς πώληση συνολικά πέραν των 170 τέτοιων εταιρειών που κατέχουν ακίνητα πέραν των €750 εκ.

Εισήγηση του συνδέσμου είναι όπως η απαγόρευση να μην εφαρμόζεται στις περιπτώσεις θυγατρικών των τραπεζών, που δημιουργήθηκαν με σκοπό την απόκτηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης.

Η νομική υπηρεσία εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την εισήγηση του συνδέσμου κάνοντας επίκληση στην αρχή της ισότητας αλλά και στο γεγονός ότι το νομοσχέδιο εξετάζεται ως κατ’ επείγον και δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγών σε αυτό το στάδιο , όπως αναφέρθηκε. Με τη νομική υπηρεσία συμφώνησε τόσο η ΚΤ όσο και το ΥΠΟΙΚ το οποίο προανήγγειλε την κατάθεση νέου νομοσχεδίου με την εν λόγω τροποποίηση αφού ελεγχθεί η πτυχή της εναρμόνισης και της συνταγματικότητας.

Με άδεια SSM η παράταση για ακίνητα τραπεζών

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση, σε άλλες χώρες η μέγιστη περίοδος που δικαιούνται να κρατούν ακίνητα οι τράπεζες εκτείνεται μέχρι και τα πέντε χρόνια ενώ, στο νομοσχέδιο προτείνεται το χρονικό όριο των τριών ετών.

Σημειώνεται ότι από το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκπίπτει η κύρια νομοθεσία, οι πλείστες διατάξεις της οποίας θα περιληφθούν σε ξεχωριστό νομοσχέδιο.

Βουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο το όριο των τριών ετών να λειτουργήσει εις βάρος των δανειοληπτών στη διαδικασία του διακανονισμού με την τράπεζα μιας και η ίδια θα βρίσκεται υπό την πίεση του χρόνου για διάθεση του ακινήτου, από τη στιγμή που γίνεται ο αποδέκτης του.

Εκ μέρους της ΚΤ αναφέρθηκε ότι μέχρι στιγμής καμία τράπεζα δεν έχει λάβει αρνητική απάντηση σε ότι αφορά αίτηση παράτασης για κατοχή ακινήτου πέραν των τριών ετών. Ωστόσο, τονίστηκε ότι με την εποπτεία να γίνεται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, τα πράγματα γίνονται πλέον πιο δύσκολα στο να παραχωρηθεί παράταση. Τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί από τις 4 Νοεμβρίου του 2014, με την έγκριση να παραχωρείται από τον επόπτη των τραπεζών που πλέον μπορεί να είναι και ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός κατευθείαν, σύμφωνα με την ΚΤ.

Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ πρόσθεσε ότι οι παρατάσεις δίνονται ώστε τα ακίνητα να μην μένουν ασυντήρητα και ημιτελή και να καταστρέφονται.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις ακινήτων που έχουν ξεμείνει στα βιβλία των τραπεζών με τους αρμόδιους να ελπίζουν ότι με τις καινούριες διαδικασίες για πλειστηριασμούς οι τράπεζες ενδεχομένως να αρχίσουν να απαλλάσσονται από αυτά τα ακίνητα.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, υπάρχει και ο παράγοντας των διεθνών λογιστικών προτύπων τα οποία απαγορεύουν την αύξηση του ορίου πέραν των τριών ετών γιατί κάτι τέτοιο θα ανέβαζε τα διαθέσιμα προς πώληση. «Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι τα ακίνητα που έχει μπορούν να πωληθούν εντός διαστήματος 12 μηνών» όπως διευκρινίστηκε.

Στην εναρμονιστική νομοθεσίας προνοείται παράλληλα, συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.

Όπως λέχθηκε στη συνεδρίαση, εισάγονται αυστηρές διαδικασίες και προαπαιτούμενα για το διορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου τράπεζας ενώ, σε ότι αφορά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή πρόσθετα προαπαιτούμενα.

Μικρότερο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

Το δεύτερο νομοσχέδιο που εξέτασε σήμερα η επιτροπή οικονομικών αφορά εναρμονιστικές πρόνοιες σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων.

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προνοεί ότι από το 2017 το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να ανέλθει σε 2,5%.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς χαρακτήρισαν θετικό το νομοσχέδιο για τις τράπεζες κρίνοντας ότι έτσι θα απελευθερωθούν κεφάλαια προς δανειοδότηση της οικονομίας.

Σε σημείωμά του ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει ότι θα απαλειφθεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων (τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 2,5%) σε σχέση με τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα στην ευρωζώνη (τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 0,625% το Δεκέμβριο του 2016).

Παράλληλα, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι με την απελευθέρωση κεφαλαίων αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα για νέο δανεισμό, κάλυψη μελλοντικών ζημιών, μελλοντική αύξηση προβλέψεων εάν χρειαστεί και για κάλυψη των όποιων μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να διαμορφωθεί καθώς οι ημερομηνίες οι οποίες αναφέρονται στο νομοσχέδιο έχουν παρέλθει και αυτό δημιουργεί νομικό πρόβλημα.

Της Μαρίας Χαμπή