You are here

Σε νέα βάση συζήτηση για ΦΠΑ ακινήτων

19/05/2017 22:14
Η συζήτηση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου που αφορά στην επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους 19% στην οικοδομήσιμη γη θα συνεχιστεί σε νέα βάση στη βουλή, καθώς η κυβέρνηση έχει καταθέσει αναθεωρημένο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει αντισταθμιστικές ρυθμίσεις.

Στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο που θα τεθεί ενώπιον των μελών της επιτροπής οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα, έχουν περιληφθεί ανακουφιστικά μέτρα που συμφωνήθηκαν μετά από συνάντηση του υπουργείου οικονομικών με τον ΣΕΛΚ, κατόπιν οδηγιών της επιτροπής οικονομικών.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά στο δικαίωμα απόδοσης του ΦΠΑ που θα επιβληθεί σε μια πώληση σε διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων ή και αναγκαστικής μεταβίβασης με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόνοια, οι παραδόσεις ακινήτων και οικοπέδων σε αυτό το πλαίσιο θα θεωρούνται ως φορολογητέες συναλλαγές του λήπτη όσο και του προσώπου που τις πραγματοποιεί, εφόσον ο λήπτης λαμβάνει τα αγαθά στα πλαίσια άσκησης ή προώθησης της επιχείρησης που ασκεί, έστω και αν αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησης του λήπτη.

Προστίθεται ότι για τον πιο πάνω σκοπό η αξία της συναλλαγής θα καθορίζεται στη βάση ότι δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στη συναλλαγή.

Δεύτερη τροποποίηση που έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία αφορά στην επιβολή ΦΠΑ στις μισθώσεις ακινήτων για επιχειρηματικούς σκοπούς, σημείο που αποτέλεσε μια από τις εισηγήσεις που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής οικονομικών για το θέμα.

Μια τρίτη τροποποίηση του κειμένου αφορά στη διαγραφή πρόνοιας που αφορούσε πώληση μεριδίων ή μετοχών, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχίες σε ενδιαφερόμενους φορείς.

Εκτός νομοσχεδίου επιπλέον μέτρα

Το υπουργείο οικονομικών σημειώνει ότι υπήρξαν και δύο άλλες εισηγήσεις εκ μέρους του ΣΕΛΚ οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο.

Αυτές αφορούσαν στον ορισμό της γης που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και στην εφαρμογή του σχεδίου περιθωρίου κέρδους σε περιπτώσεις που η γη επί της οποίας έχει επιβληθεί ο ΦΠΑ, έχει πωληθεί από ιδιώτη σε επιχείρηση και κατά την πώλησή της θα επιβληθεί εκ νέου ΦΠΑ.

Στην πρώτη περίπτωση το υπουργείο σημειώνει ότι ο ορισμός που προτάθηκε ήταν περιοριστικός και ως εκ τούτου έκρινε ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε στρεβλώσεις στην αγορά κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, όπως αναφέρεται ενώ, προστίθεται ότι ο ορισμός που υιοθετείται έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.

Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, το υπουργείο υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιας πρόνοιας στη νομοθεσία περί ΦΠΑ και σημειώνει ότι οι περιπτώσεις που θα προκύψουν σε αυτό το πλαίσιο θα είναι ελάχιστες και πως μπορούν να διευθετηθούν με εγγραφή του αρχικού αγοραστή στο μητρώο ΦΠΑ ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εκπέσει το ΦΠΑ που του έχει επιβληθεί.

Όχι σε απαλλαγή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών

Τόσο το υπουργείο οικονομικών όσο και ο ΣΕΛΚ απέρριψαν την εισήγηση που τέθηκε στην επιτροπή οικονομικών για επέκταση της ισχύος της απαλλαγής από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σε αγορές ακινήτων, για ακόμα ένα χρόνο.

Όπως αναφέρεται, με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΕΛΚ η εισήγηση δεν κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί αφού θα εφαρμοστούν τα άλλα ανακουφιστικά μέτρα.

Ανησυχούν για τις επιπτώσεις

Εν αναμονή των αντισταθμιστικών ρυθμίσεων, τα κόμματα είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η επιβολή ΦΠΑ 19% στην αγορά ακινήτων, στις τιμές και στη δυνατότητα των πολιτών να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά δήλωσε στη StockWatch ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με την επιβολή του ΦΠΑ να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η αγορά. Πρόσθεσε πως δεν μπορούμε να χρονοτριβήσουμε και πως όλοι φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου υποστήριξε ότι δεν έχει πειστεί πως δεν μπορεί να παραχωρηθεί περαιτέρω περιθώριο χρόνου για τη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και σημείωσε ότι προς αυτό το σκοπό, θα μπορούσε να γίνει επίκληση της ρευστής κατάστασης και της πρόσφατης αναστάτωσης της κυπριακής οικονομίας.

«Αν αποδειχθεί αδύνατο, τότε να εξετάσουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα και να δούμε το θέμα σφαιρικά μελετώντας τις πιθανές επιπτώσεις αλλά και το ενδεχόμενο τα αντισταθμιστικά μέτρα να προκαλέσουν στρεβλώσεις» πρόσθεσε.

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ, ο βουλευτής Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι το κόμμα θα διαμορφώσει τελική θέση επί του νομοσχεδίου αφού μελετήσει τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, προειδοποίησε ότι η ρύθμιση θα προκαλέσει προβλήματα μεταφέροντας την αύξηση στις τιμές, καθιστώντας τις απαγορευτικές και τόνισε πως χρειάζεται προσοχή με τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, κατήγγειλε λανθασμένους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν κατά τη διαπραγμάτευση της ένταξης μας στην ΕΕ, όπως είπε, προσθέτοντας πως έπρεπε να είχε ζητηθεί εξαίρεση από αυτές τις φορολογίες.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο ενδεχομένως να κατευνάσουν ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασαν διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς, και ιδιαίτερα ο σύνδεσμος τραπεζών που κάνει λόγο για συνεπαγόμενες επιπτώσεις στις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη τροχιοδρομήσει διαδικασίες εναντίον της κυπριακής Δημοκρατίας λόγω της καθυστέρησης στη συμμόρφωση, με εμφανή τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Της Μαρίας Χαμπή