You are here

Στα €600 εκ. η αποτίμηση ΣΚΤ

17/07/2017 14:43
Στα €600 εκατομμύρια αποτιμήθηκε η αξία του Συνεργατισμού με την οποία η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εισέρχεται στο χρηματιστήριο.

Η ειδική γενική συνέλευση αποφάσισε σήμερα την εισαγωγή του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 6.036.000.000 με τιμή εισαγωγής €0,10 έκαστη, με αποτέλεσμα η αξία που προκύπτει να ανέρχεται στα €603 εκατομμύρια.

Στην αποτίμηση που διενεργήθηκε το 2015 λίγο πριν τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση ανερχόταν στα €800 εκατ.

Πλατφόρμα για NPLs Συνεργατισμού

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακαίνωσε σήμερα τη δημιουργία πλατφόρμας για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Πρόκειται για κοινοπραξία μεταξύ της ΣΚΤ που θα κατέχει το 49% και της εταιρείας Altamira το 51% με στόχο την καλύτερη διαχείριση κόκκινων δανείων ύψους €7,2 δισ. και ακινήτων ύψους €0,4 δισ.

Στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, όπως έγραψε η StockWatch, εγκρίθηκε η τιμή (€0.10) εισαγωγής της μετοχής του Συνεργατισμού στο ΧΑΚ καθώς και η νέα επωνυμία της ΣΚΤ που θα είναι από τώρα και στο εξής Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΣΚΤ αφορούν:

1.Τη δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης Μή Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX) και Ακινήτων με την Ισπανική Εταιρεία Altamira Asset Management, SA (η «Altamira»).

2.Την εισαγωγή του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 6.036.000.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,28 έκαστη, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ στην τιμή των €0,10 έκαστη, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

3.Την αλλαγή του ονόματος από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σε Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ.

4.Την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών προς συμμόρφωση με τα πιο πάνω.

Το προφίλ της Αltamira

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση η Altamira είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και Ακινήτων στην Ευρώπη με €65 δισ. χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση.

Η Altamira ξεκίνησε ως η πλατφόρμα εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων και ακινήτων της Banco Santander.

Το 2014 εισήλθε στο κεφάλαιο της το Αμερικανικό Θεσμικό Ταμείο Apollo Global Management με συνολική επένδυση πέραν των €600 εκ.

Την ίδια χρονιά η ισπανική SAREB, η οποία αποτελεί την κακή τράπεζα της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, ανέθεσε στην Altamira τη διαχείριση 50.000 προβληματικών λογαριασμών και ακινήτων.

Αντίστοιχη συμφωνία διατηρεί και με την Πορτογαλική Oitante. Η Altamira είναι επίσης ο διαχειριστής των προβληματικών δανείων της BBBVA, Bain Capital, και της Banco Santander από την οποία πρόσφατα ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο της Banco Popular.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Altamira αποτελούν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

• Santander Bank (S&P Rating A-, Moody’s A3): Η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση τράπεζα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, η δέκατη μεγαλύτερη στο κόσμο με ισολογισμό σχεδόν €1.5 τρισ., με πιο πρόσφατη χρηματιστηριακή αξία στα €93 δισ.

• Abu Dhabi Investment Authority: Το επενδυτικό ταμείο του Eμιράτου και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως κρατικά επενδυτικά ταμεία.

• Canada Pension Plan Investment Board: Το μεγαλύτερο ταμείο συντάξεων στον Καναδά με συνολικά κεφάλαια €300 δισ. υπό διαχείριση.

• Η Apollo Global Management: Αμερικάνικο θεσμικό επενδυτικό ταμείο με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €189 δισ.

Το σχετικό ψήφισμα αφορά την δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ ΣΚΤ (49%) και Altamira (51%) για τη διαχείριση ΜΕΧ ύψους €7,2 δισ. και ακινήτων ύψους €0,4 δισ. Η συμφωνία θα είναι χρονικής περιόδου 10 ετών και δεν περιλαμβάνει πώληση ή άλλου είδους αποξένωση περιουσιακών στοιχείων από την Τράπεζα. Η συμφωνία περιλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση των ακινήτων και των ΜΕΧ της ΣΚΤ.

Η Τράπεζα θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της πλατφόρμας. Η μετακίνηση προσωπικού στην κοινοπραξία θα γίνει σε εθελοντική βάση. Οι αμοιβές που θα κερδίζει η κοινοπραξία είναι μεταβλητές και εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που θα καταγράφεται όσον αφορά την μείωση του ύψους των ΜΕΧ της Τράπεζας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο πρώτο σχόλιο του μετά την έγκριση του ψηφίσματος δήλωσε ότι «Η έγκριση της σύναψης συνεργασίας με την Altamira, αποτελεί ποικιλοτρόπως μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Τράπεζα».

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σταθμό για την Τράπεζα αφού μας μεταφέρει στο επόμενο στάδιο διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές τραπεζικές πρακτικές.

Το μέγεθος του νέου συνεργάτη μας, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, η καταγωγή και σύνδεση με τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης – Banco Santander, η τεχνογνωσία και εμπειρία από τη διαχείριση ανάλογου χαρτοφυλακίου αντίστοιχων με το δικό μας καθώς και οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί κολοσσοί που αποτελούν τους υπόλοιπους μετόχους του, είναι παράγοντες αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης για τη σημασία και προοπτική αυτής της συνεργασίας.

Η Τράπεζα έχει θέσει μέσα από αυτή τη μεγάλη συνεργασία φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για την πορεία των δανείων σε καθυστέρηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί έξοδος από το πρόβλημα στην επόμενη πενταετία. Προχωρούμε αποφασιστικά μπροστά, δημιουργώντας προοπτική. Καλωσορίζουμε την Altamira στην Κύπρο και δηλώνουμε έτοιμοι για πολλή και σκληρή δουλειά».

Αμέσως μετά την έγκριση του ψηφίσματος, o Γενικός Διευθυντής της Altamira, Julian Navarro Pascual, σε ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την Τράπεζα εξέφρασε ικανοποίηση που μία πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, μετά από μακρά και σκληρή προετοιμασία, κατέληξε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Ευχαρίστησε την ομάδα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που επεξεργάστηκε τη συμφωνία και εξέφρασε την ετοιμότητα του να αντιμετωπίσει μια «μεγάλη πρόκληση επί Κυπριακού εδάφους» όπως τη χαρακτήρισε. «Η σημασία της συνεργασίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί την πρώτη εκτός Ιβηρικής Χερσονήσου επέκτασή της Altamira, δεικνύοντας εμπιστοσύνη στην προοπτική της συνεργασίας με τη ΣΚΤ, και στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.»

Χαιρετίζει το Υπουργείο Οικονομικών

Αποφασιστικό βήμα που θα βοηθήσει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο συνεργατισμό, χαρακτηρίζει το υπουργείο οικονομικών τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης μη- εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει ότι «η δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης των Μη-Εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΧ στο σύστημα των τραπεζών της Κύπρου. Αποτελεί, έξαλλου εποπτική απαίτηση η αναζήτηση τέτοιων λύσεων από εξειδικευμένους οίκους. Συνεπώς, η κάθοδος στην Κύπρο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού οίκου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων δεν μπορεί πάρα να αποτελεί σημαντική εξέλιξη».