You are here

Τι αλλάζει στο μετοχολόγιο της BOCY

31/07/2013 09:06
Οι κάτοχοι ομολόγων, αξιογράφων και μετοχών της Τρ. Κύπρου πριν τις αποφάσεις Μαρτίου θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο, με βάση διάταγμα που εξέδωσε ψες η Κεντρική Τράπεζα.

Το διάταγμα καταγράφει τις ρυθμίσεις βάσει των οποίων τα ομόλογα, τα αξιόγραφα και οι μετοχές θα μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο της Τρ. Κύπρου.

Άλλο διάταγμα, που αφορά το ενεργητικό της Λαϊκής, σημειώνει ότι οι καταθέτες της «κακής» Λαϊκής θα είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της νέας Τράπεζας.

Το πρώτο διάταγμα είναι τροποποιητικό του περί διάσωσης με ίδια μέσα της Τράπεζας Κύπρου και το δεύτερο περί της έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας διάταγμα του 2013.

Σύμφωνα με προηγούμενο διάταγμα το υφιστάμενο κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου (μετοχές, αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, χρεόγραφα) μετατρέπονταν σε νέες μετοχές όπως εξηγείται πιο κάτω:

• Οι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Δ’.

• Τα υφιστάμενα αξιόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Γ’.

• Τα υφιστάμενα χρεόγραφα μετατρέπονται σε νέες μετοχές τάξης Β’.

Οι κυριότερες πρόνοιες του νέου διατάγματος που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακή Δημοκρατίας στις 30 Ιουλίου 2013:

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου όπως έχει διαμορφωθεί δυνάμει των παραγράφων 5 και 6 του βασικού διατάγματος δια του παρόντος μειώνεται ως ακολούθως:

(α) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των συνήθων μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων από ένα (1) ευρώ έκαστη σε ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη.

(β) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών τάξης Β' από ένα (1) ευρώ έκαστη σε τρία (3) σεντ του ευρώ εκάστη.

(γ) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών τάξης Γ' από ένα (1) ευρώ έκαστη σε δύο (2) σεντ του ευρώ εκάστη.

(δ) Με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών τάξης Δ από ένα (1) ευρώ έκαστη σε ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη.

Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των εκδομένων πιο πάνω μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων μέχρι 29 Μαρτίου 2013 ζημιών της Τράπεζας Κύπρου.

Υποδιαίρεση ονομαστικής αξίας μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου:

(α) Κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Α' ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστη υποδιαιρείται σε εκατό (100) Μετοχές Τάξης Α' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη.

(β) Κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Β' ονομαστικής αξίας τρία (3) σεντ του ευρώ εκάστη υποδιαιρείται σε τρεις (3) Μετοχές Τάξης Β' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη.

(γ) Κάθε μια (1) Μετοχή Τάξης Γ' ονομαστικής αξίας δύο (2) σεντ του ευρώ έκαστη υποδιαιρείται σε (2) Μετοχές Τάξης Γ ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ εκάστη.

Μετατροπή Τάξεων Μετοχών σε Μετοχές

Υποδιαίρεση των Μετοχών Τάξης Α', των Μετοχών Τάξης Β' και των Μετοχών Τάξης Γ:

(α) Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Α' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ.

(β) Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Β' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ.

(γ) Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Γ' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ μετατρέπεται σε (1) μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ.

(δ) Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Δ' ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ μετατρέπεται σε μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα (1) σεντ του ευρώ.

Οι συνήθεις μετοχές που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των ως άνω μετατροπών φέρουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις συνήθεις μετοχές και θα αποτελούν μια και μοναδική τάξη μετοχών μαζί με τις συνήθεις μετοχές (στο εξής καλούμενες «μετοχές»).

Δηλαδή:

1. Για κάθε συνήθη μέτοχο (που ήταν καταθέτης) η 1 μετοχή του θα γίνεται 100 συνήθεις ονομαστικής αξίας ενός (1) σεντ του ευρώ.

2. Για κάθε κάτοχο μετοχών τάξης Β, η μία μετοχή κλάσης Β θα γίνει 3 συνήθεις ονομαστικής αξίας ενός (1) σεντ του ευρώ.

3. Για κάθε κάτοχο μετοχών τάξης Γ, η μία μετοχή κλάσης Γ θα γίνει 2 συνήθεις ονομαστικής αξίας ενός (1) σεντ του ευρώ.

4. Για κάθε παλαιό μέτοχο (που τώρα είναι κλάση Δ) η μία μετοχή τάξης Δ θα γίνει 1 συνήθης ονομαστικής αξίας ενός (1) σεντ του ευρώ.

Στο πρώτο διάταγμα αναφέρεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της BOCY μειώνεται με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των συνήθων μετοχών από €1 έκαστη σε ένα σεντ του ευρώ. Επίσης, η ονομαστική αξία όλων των μετοχών τάξης Β’ μειώνεται από €1 έκαστη σε 3 σεντ του ευρώ, των μετοχών τάξης Γ’ από €1 έκαστη σε 2 σεντ του ευρώ και των μετοχών τάξης Δ’ από €1 σε ένα σεντ του ευρώ.

Έκδοση μετοχών στη Λαϊκή Τράπεζα

Με το δεύτερο διάταγμα, η Τράπεζα Κύπρου εκδίδει και παραχωρεί στη Λαϊκή Τράπεζα τόσες μετοχές τάξης Α’ ονομαστικής αξίας €1 έκαστη έτσι ώστε η Λαϊκή να κατέχει 18,1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς δίκαιη αποζημίωση χωρίς δικαίωμα άλλης αποζημίωσης.

Της Γεωργίας Χαννή

Επισυνάπτονται τα διατάγματα