You are here

Νορβηγικό όπλο για ταμείο ΦΑ

21/04/2017 07:43
Με όπλο τις παρατηρήσεις ανεξάρτητου νορβηγού εμπειρογνώμονα η ελεγκτική υπηρεσία ετοιμάζεται να προσέλθει εκ νέου στη βουλή για τη συζήτηση του τρίτου αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τη σύσταση και λειτουργία του εθνικού ταμείου υδρογονανθράκων.

Το αρχικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της ελεγκτικής υπηρεσίας και του υπουργείου οικονομικών ιδιαίτερα σε ότι αφορά την πρόνοια που περιλαμβάνεται για τη δημιουργία και δεύτερης επιτροπής ελέγχου του ταμείου.

Το νέο κείμενο του νομοσχεδίου για το ταμείο υδρογονανθράκων είχε αρχικά περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της επιτροπής οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα. Εντούτοις, η συζήτησή του αναβλήθηκε για να εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ελεγκτική υπηρεσία κάλεσε το υπουργείο να της κοινοποιήσει το τελευταίο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να το εξετάσει πριν τη συζήτηση του στην επιτροπή οικονομικών της βουλής.

Νορβηγικό όπλο

Την ίδια στιγμή, η ελεγκτική υπηρεσία επιμένοντας στις θέσεις της επί του νομοσχεδίου έχει ήδη αποταθεί στον νορβηγό εμπειρογνώμονα Martin Skancke, ειδικό στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εθνικών ταμείων ζητώντας τη γνώμη του σε σχέση με τέσσερα σημεία του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τον Άκη Χατζηιωσήφ, τα σχόλια που έλαβε προτίθεται να τα κοινοποιήσει στα μέλη της επιτροπής οικονομικών πριν τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Προκύπτουν ανησυχίες

Με βάση τις απαντήσεις που έχει λάβει η ελεγκτική υπηρεσία, φαίνεται να προκύπτουν δύο βασικές ανησυχίες στις οποίες γίνεται αναφορά και αυτές αφορούν στη λειτουργική ανεξαρτησία του ταμείου και στη διασφάλιση ότι δεν θα λειτουργεί ως επιπρόσθετος «κουμπαράς» για το κράτος μέσα στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, ώστε να παίρνει ποσά όταν ο κρατικός προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σημείο το οποίο εγείρει η ελεγκτική υπηρεσία, αφορά στην επιτροπή ελέγχου υπό το υπουργικό συμβούλιο, όπου η διαφωνία με το υπουργείο οικονομικών έχει εκφραστεί επανειλημμένα με την ελεγκτική υπηρεσία να σημειώνει ότι τίθεται ζήτημα πολιτικών παρεμβάσεων.

Το δεύτερο σημείο όπου αναζητούνται απαντήσεις από την ελεγκτική υπηρεσία αφορούν το σώμα στο οποίο θα είναι υπόλογος ο εσωτερικός ελεγκτής αναφορικά με το ταμείο.

Ο κ. Χατζηιωσήφ σημειώνει ότι στα θέματα ελέγχου επιβεβαιώνονται οι θέσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας καθώς ο κ. Skancke υποστηρίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από μια επιτροπή ελέγχου υπό το διοικητικό συμβούλιο και επιπρόσθετα, μέσω του εσωτερικού ελέγχου που θα διενεργείται από τον γενικό ελεγκτή.

Δεν γίνεται, όπως σημειώνει, αναφορά σε δεύτερη επιτροπή ελέγχου.

Το τρίτο σημείο που έθεσε η ελεγκτική υπηρεσία έχει να κάνει με τα ποσά που θα μπορούν να αφαιρεθούν από τα έσοδα, πριν αυτά κατατεθούν στο ταμείο υδρογονανθράκων.

Η ελεγκτική υπηρεσία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πρόνοιες στο νομοσχέδιο επί τούτου ώστε να μπορεί να γίνεται ορθός έλεγχος.

Ζητήθηκαν επίσης, διευκρινήσεις αναφορικά με τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες το κράτος θα μπορεί να πάρει χρήματα από το εθνικό ταμείο επενδύσεων.

Ο νορβηγός εμπειρογνώμονας, υποδεικνύει σχετικά, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον νόμο το τι αφαιρείται ώστε να μπορεί να ελεγχθεί οποιοδήποτε ποσό αφαιρεθεί, βάσει των συγκεκριμένων προνοιών του ν/σ.

Σε νέα βάση η συζήτηση

Στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο οικονομικών επιχειρεί, πάντως, να γεφυρώσει τις διαφορές με την ΕΥ για το θέμα των επιτροπών ελέγχου του ταμείου.

Όπως αναφέρεται στο αναθεωρημένο κείμενο, θα συστήνεται τριμελής επιτροπή υπόδειξης η οποία θα προτείνει τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από τον γενικό λογιστή της Δημοκρατίας που θα προεδρεύει και τον γενικό διευθυντή του υπουργείου οικονομικών.

Σε ότι αφορά στη συμμετοχή του εφόρου εσωτερικού ελέγχου, στο νέο κείμενο αφήνεται στη βουλή η ευχέρεια της σχετικής απόφασης.

Αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο, το νομοσχέδιο ορίζει ότι το ΔΣ θα συστήνει επιτροπή ελέγχου η οποία θα απαρτίζεται από τρία μέλη του συμβουλίου και η οποία θα διορίζει τον επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου του ταμείου και θα καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου βάσει διεθνών προτύπων.

Αν και με το αναθεωρημένο κείμενο επιχειρείται να δοθούν λύσεις σε ορισμένα από τα θέματα που θέτει η ελεγκτική υπηρεσία, δεν είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές θα την ικανοποιήσουν αλλά και την πλειοψηφία των κομμάτων ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί προς ψήφιση.

Το νέο κείμενο δίνει την ευχέρεια στο ΔΣ να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες στη βουλή, στον γενικό εισαγγελέα, στον γενικό ελεγκτή, στο υπουργείο οικονομικών και στη στατιστική υπηρεσία ενώ, ορίζει και ποινές για την περίπτωση αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σε τέτοιο ενδεχόμενο, το πρόσωπο που αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός στους επιτρεπόμενους αποδέκτες, θα υπόκειται σε πρόστιμο €50 χιλ. ή ποινή φυλάκισης δύο ετών ή και στις δύο ποινές μαζί.

Της Μαρίας Χαμπή