You are here

Ομοφωνία για εγκλωβισμένους αγοραστές

19/05/2017 17:37
Η βουλή ψήφισε ομόφωνα τις ρυθμίσεις που προώθησε η επιτροπή νομικών για την προστασία των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, έτσι ώστε να προστατευτούν οι αγοραστές ακινήτων που συνομολόγησαν και κατάρτισαν αγοραπωλητήρια έγγραφα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου και οι οποίοι δεν προέβησαν σε κατάθεση των εγγράφων αυτών στα κατά τόπους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία και για το λόγο αυτό κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα που τους παρέχει ο βασικός νόμος για ειδική εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου, όπως κατατέθηκε αρχικά από τους εισηγητές της, προβλεπόταν η εισαγωγή πρόνοιας στο βασικό νόμο, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την παράταση του προβλεπόμενου στο νόμο χρόνου κατάθεσης σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτου, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάθεσή της από τον αγοραστή, όταν το δικαστήριο το κρίνει δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις, για σκοπούς προστασίας του εν λόγω προσώπου.

Τίθετο παράλληλα, η προϋπόθεση ότι αφενός η σύμβαση αυτή έχει συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου και αφετέρου, η σχετική αίτηση θα κατατεθεί στο δικαστήριο εντός περιόδου δύο ετών από την εν λόγω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης, υπάρχουν χιλιάδες αγοραστές οι οποίοι είτε λόγω πρακτικών δυσκολιών είτε λόγω μη γνώσης του νόμου δεν κατέθεσαν στο Κτηματολόγιο τη σύμβαση που συνήψαν και ως αποτέλεσμα εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων χιλιάδες αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας εκπρόθεσμης κατάθεσης των συμβάσεων αυτών.

Σκοπός των εισηγητών, σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, είναι να αποδίδεται ορθά η πρόθεση του νομοθέτη κατά τη θέσπιση του άρθρου 12 του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, με βάση το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης, να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης ή την έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση, έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό χρονική περίοδος, όταν το κρίνει δίκαιο και εύλογο για σκοπούς προστασίας του αγοραστή.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή νομικών διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου με την τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να αναφέρεται ρητά ότι το δικαστήριο δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης, αν το κρίνει δίκαιο και εύλογο για σκοπούς προστασίας του αγοραστή, να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης ή την έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση αναφορικά με συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και συνομολογούνται σε οποιοδήποτε χρόνο, έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη στο βασικό νόμο χρονική περίοδος για κατάθεση της σύμβασης.

Μ.Χ.