You are here

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος κα Ελένη Κορδέλλου ενημέρωσε την εταιρεία ότι ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεταβλήθηκε πέραν του 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της εκδότριας, στις 5/9/2019, ως αποτέλεσμα διάθεσης μέρους των μετοχών της, σύμφωνα με την από 6/9/2019 σχετική γνωστοποίηση προς την εταιρεία.

Ο αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει στις 05.09.2019 ανέρχεται σε 5.880.522, ήτοι ποσοστό 27,706% επί του συνολικού αριθμού μετοχών, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατείχε στις 24.06.2019, ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανερχόταν σε 6.475.721, ήτοι ποσοστό 30,510%.

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, 2019 - 17:20