You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 04/05/2017, και στην οποία παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( €6.982.500,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, έως την 01/06/2017.

Παρασχέθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Παρασκευή, 5 Μαΐου, 2017 - 10:11