You are here

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/12/2017,  και στην οποία παρέστησαν τέσσερις  (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 67,67 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67%  η υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), η οποία ανέρχεται σήμερα σε  δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε  Ευρώ (€2.764.875,00). 

Αποφασίστηκε  με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% η  κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€2.737.500,00), στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00).

Παρασχέθηκε, με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Αποφασίστηκε   με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67%  ο ορισμός των  μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.  4449/2017.

 

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου, 2017 - 14:19