You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν και ψήφισαν 2 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.969.279 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 92,64% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2011-31.12.2011 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .

Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2011.

3) Λόγω λήξεως της θητείας του,εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο:

α) Από τα εκτελεστικά μέλη κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο , Αντώνιο Λεούση και την κα Μαριάννα Αντωνίου

β) Από τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνο Δορκοφίκη και Αθανάσιο Συρράκο και

γ) Από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Γεώργιο Κρέπη.

4) Εγκρίθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν.3693/2008 αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο, Γεώργιο Κρέπη και Αθανάσιο Συρράκο.

5) Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διαχειριστική χρήση 2012 και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτής.

6) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Τρίτη, 12 Ιουνίου, 2012 - 15:14