You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 26  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι'  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.750  μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 9 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.740 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

 

1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

2.Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

3.Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).

4.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019).

5.Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2019.

6.Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

 

Πέμπτη, 27 Ιουνίου, 2019 - 17:24