You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

To 2012, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε Ευρώ 7,2 εκατ., έναντι Ευρώ 3,6 εκατ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,2 εκατ. έναντι Ευρώ 10,7 εκατ. το 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.
Τετάρτη, 6 Μαρτίου, 2013 - 17:34