You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: Αποτελέσματα έτους 2010

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009 (Ν. 3845/2010), ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 εκατ. έναντι Ευρώ 4,0 εκατ. το 2009. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,5 εκατ. όσο και κατά την προηγούμενη χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.

Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 θα δημοσιευθούν την 3η Μαρτίου 2011.
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, 2011 - 10:35