You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: Αποτελέσματα α' τριμήνου 2011

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 1,0 εκατ. έναντι Ευρώ 0,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 2,6 εκατ. από Ευρώ 2,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2011 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σήμερα μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, ενώ η δημοσίευση στο τύπο των Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2011 έως 31.03.2011 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαίου 2011.
Πέμπτη, 12 Μαΐου, 2011 - 13:04