You are here

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 27.1.2020, αποφάσισε την πρόσληψη και την τοποθέτηση από 15.2.2020 στη θέση του Ανώτερου ∆ιευθυντή του Τοµέα ∆ιαχείρισης Ακινήτων τον κ. Ν. ∆. Καϋµενάκη και στη θέση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας τον κ. Π. Γ. Τριανταφυλλίδη.  

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου, 2020 - 15:52