You are here

Amathus: Αναθεώρηση απόφασης για τα Rights

I. Rights issue με βάση την απόφαση 02/12/1999

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας που έγινε στις 19.01.2000 λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

Α. Όπως η απόφαση του Δ.Σ. που λήφθηκε στις 02.12.1999 σχετικά με την έκδοση και προσφορά για αγορά δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών (rights issue) τροποποιηθεί ως ακολούθως:

1. Με την αναθεώρηση της ημερομηνίας αρχείου που ήταν η 31.03.2000 και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας αρχείου η οποία θα είναι η 10η εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αγοράς μετοχών (rights issue) που είναι υπό έκδοση με βάση την απόφαση του Δ.Σ. ημερ. 12.05.1999.
2. Με την αναθεώρηση της τιμής εξάσκησης που ήταν £2 κατά μετοχή και τον ορισμό νέας τιμής εξάσκησης που θα είναι κατά 50% χαμηλότερη της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας που θα ισχύει κατά τις 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της άδειας ότι ΧΑΚ για δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.
3. Με την αναθεώρηση της αναλογίας 1 δικαίωμα προτίμησης αγοράς μετοχών (rights issue) για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος και τον καθορισμό νέας αναλογίας που θα είναι 1 δικαίωμα προτίμησης αγοράς μετοχών (rights issue) για κάθε 7 μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος.


Β. Όπως η εταιρεία αποδεχθεί την προσφορά των κύριων μετόχων της για πλήρη εξασφάλιση (underwriting) της επιτυχίας της έκδοσης χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε οφέλους προς αυτούς, άμεσα ή έμμεσα.


II. Προκαταρκτικά αποτελέσματα 31.12.1999

Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συνέλθει στις 03.03.2000 για να εξετάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.1999.
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, 2000 - 00:00