You are here

Amathus: Δηλώσεις προέδρου για τα αποτελέσματα του 1999

Παραθέτω το λογαριασμό κερδοζημιών του συγκροτήματος της Ναυτιλιακής Εταιρείας Αμαθούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1999, καθώς επίσης και συγκριτικά στοιχεία για το έτος 1998.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος ανήλθαν σε ΛΚ 20,653,551 σε σύγκριση ΛΚ 16,813,564 για την περσινή περίοδο σημειώνοντας έτσι αύξηση της τάξης του 23%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο των εισοδημάτων της θυγατρικής μας εταιρείας στο Λονδίνο.

Τα λειτουργικά μας κέρδη αυξήθηκαν σε ΛΚ 1,629,366 από ΛΚ 1,287,480 το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα κέρδη από πωλήσεις βραχυπρόθεσμών επενδύσεων στο Χρηματιστήριο που έγιναν κατά την διάρκεια του έτους.

Το κέρδος πριν την φορολογία αυξήθηκε από ΛΚ 518,058 το 1998 σε ΛΚ 5,395,942 το 1999. Η σημαντική αυτή βελτίωση στα αποτελέσματα οφείλεται στα κέρδη που αποκομίσαμε από την πώληση μετοχών της συνδεδεμένης μας εταιρίας Claridge Investments Ltd που ανήλθαν σε ΛΚ 4,900,948. Οι πωλήσεις αυτές έγιναν για να ικανοποιήσουμε τους κανόνες διασποράς του κεφαλαίου που ετέθησαν από το ΧΑΚ. Το κέρδος αυτό θεωρείται κεφαλαιουχικής φύσεως και θα μεταφερθεί σε αποθεματικό κεφαλαίου.

Η φορολογία για το έτος 1999 είναι μειωμένη γιατί αυτό τον χρόνο δεν υπάρχει η χρέωσης των ΛΚ 183.000 που υπήρχε πέρσι και αντιπροσώπευε φορολογίες προηγούμενων ετών.

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την επικερδότητα και την ρευστότητα καθώς και τις ευοίωνες προοπτικές της εταιρείας και σύμφωνα με την προηγούμενη δέσμευση του για υιοθέτηση μερισματικής πολιτικής αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 4,5% επί του ονομαστικού κεφαλαίου στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2000.
Δευτέρα, 6 Μαρτίου, 2000 - 00:00