You are here

Αναθεώριση του επιτοκίου των μετατρέψιμων χρεωγράφων 1999/2004 της Sharelink Financial Services Limited

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου ημερομηνίας 29 Ιουνίου, 1999 το επιτόκιο των μετατρέψιμων χρεογράφων 1999/2004 της εταιρείας θα αναθεωρηθεί στο 7,74% ετησίως.

Ο τόκος των μετατρέψιμων χρεογράφων 1999/ 2000 της Sharelink Financial Services Ltd για την περίοδο 31 Μαρτίου 1999 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999 θα καταβληθεί στους κατόχους χρεογράφων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κατόχων στις 30 Νοεμβρίου 1999.

Σύμφωνα με τους κανόνες διαπραγμάτευσης αξιών του ΧΑΚ οι τιμές στις οποίες θα καταχωρούνται οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο ΧΑΚ κατά τις οκτώ χρηματιστηριακές συναντήσεις που θα προηγηθούν της 30ης Νοεμβρίου 1999, δηλαδή από τις 18 Νοεμβρίου 1999, δεν θα περιλαμβάνουν τον τόκο που θα πληρωθεί στους κατόχους των πιο πάνω χρεογράφων στις 31 Δεκεμβρίου 1999.
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, 1999 - 00:00