You are here

Aspis: Απόκτηση του 49,15% της Lemeco - Υποχρεωτική ΔΠ

Ανακοίνωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited από την ASPIS Holdings Public Company Limited

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ASPIS Holdings Public Company Limited (η «Εταιρεία », «Προτείνουσα Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σήμερα έχει προβεί σε αγορά μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 21.478.747 μετοχών της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited (49,15%) από την Elma Properties and Investments Limited στην τιμή των €0,10 ανά μετοχή και κατέβαλε το ποσό των €2.147.874,70 σε μετρητά.

Ως αποτέλεσμα και βάσει του άρθρου 13 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 η Εταιρεία υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (εφέξης η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του κατ’ ελάχιστο 50% συν μία μετοχή και κατά μέγιστο 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Lemeco Silvex Industries Public Company Limited (εφ’έξης η «LEMECO»,«Υπό Εξαγορά Εταιρεία»).

Η LEMECO δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας χάρτινων προϊόντων υγιεινής στην Κύπρο. Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της LEMECO ανέρχεται σε Κ£2.185.000 διαιρεμένο σε 43.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Κ£0,05 η καθεμιά.

Κατά την ημερομηνία της παρούσης ανακοίνωσης, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα τα οποία έχουν στην κυριότητά τους οποιοδήποτε αριθμό μετοχών.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της υπό εξαγορά Εταιρείας είναι 5,842 σεντ (€0,10)* ανά μετοχή, η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά στους δικαιούχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

* Μέση τιμή Συναλλάγματος στις 20 Ιουλίου 2007, €/£=0,5842.

Η Εταιρεία έχει προνοήσει για την καταβολή του χρηματικού τιμήματος που αφορά την Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση θα θεωρείται επιτυχής εφόσον, με την αποδοχή της, ο Προτείνοντας εξασφαλίσει τουλάχιστο το 50% συν μίας μετοχής του συνόλου των εκδομένων μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και την έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η «Επιτροπή»). Το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα υποβληθεί στην Επιτροπή εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Η Sharelink Securities and Financial Services Limited ενεργεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Προτείνουσας Εταιρείας στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης.
Παρασκευή, 20 Ιουλίου, 2007 - 14:54