You are here

Αύξηση 40% στα καθαρά κέρδη της Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2001

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την τριμηνία 1/1/2001 - 31/3/2001 τα οποία εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, κατά τη συνεδρία του
στις 17 Μαίου 2001.

Βάσει των εν λόγω αποτελεσμάτων, τα κέρδη πριν τη φορολογία ανέρχονται σε £20,2 εκατ. έναντι £15,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2000, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 32,1%.

Σημαντική αύξηση 40,3% παρουσίασαν και τα κέρδη μετά τη φορολογία τα οποία ανήλθαν σε £13,1 εκατ. σε σύγκριση με £9,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο
του 2000.

Τα πιο πάνω αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η ταχύρυθμη ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα ανήλθαν στις 31 Μαρτίου 2001 σε £1.039 εκατ., μια αύξηση £226 εκατ. ή 28% σε σύγκριση με την 31 Δεκεμβρίου 2000. Ας σημειωθεί ότι μέχρι τις 15 Μαίου οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφθασαν τα £1.134 εκατ. που αντιστοιχεί με μία αύξηση 40% από την αρχή του χρόνου.

Όσον αφορά ολόκληρο το έτος 2001, αναμένεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους θα συνεχίσουν να είναι σημαντικά αυξημένα έναντι του έτους 2000.
Παρασκευή, 18 Μαΐου, 2001 - 11:00