You are here

CLR: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Εκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μείωση κεφαλαίου

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Τρίτη 4 Ιουλίου και ώρα 3.00 μμ
Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CLR Capital Public Ltd.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Νεοκλής Νικολάου, ο οποίος προσφέρθηκε για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Νεοκλή Νικολάου και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.

(Επισυνάπτεται το έντυπο ανάληψης βάση του νόμου 135 2).

Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στη συνέχεια ακολούθησε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου εγκρίθηκε το παρακάτω ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας :

Η εταιρεία με ειδικό ψήφισμα και με βάση του άρθρου 64 του Περί Εταιρειών Νόμου κεφ.113 αποφασίζει « Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ. 350,000,000 διαιρεμένο σε 1,000,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ. 0.35 η κάθε μία , όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ. 70,560,000 διαιρεμένο σε 201,600,000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ. 0.35 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ. 100,000,000 διαιρεμένο σε 1,000,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ. 0.10 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ. 20,160,000 διαιρεμένο σε 201,600,000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ. 0.10 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ. 0.35 η κάθε μία σε Λ.Κ. 0.10 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ. 0.25 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, λόγω ζημιών, δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά την μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ. 350,000,000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 3,500,000,000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ. 0.10 η κάθε μία».
Τετάρτη, 5 Ιουλίου, 2006 - 10:11