You are here

CLR: Ενδεικτικά αποτελέσματα 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρία του που έγινε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007, μελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιημένα ενδεικτικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Η Ενοποιημένη Ένδειξη Αποτελέσματος και η Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, δεν θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, θα δημοσιευτεί όμως στην εφημερίδα ‘‘Πολίτης’’ την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2007 και αντίτυπο της θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096, Λευκωσία.

Κατά την κατάρτιση της ένδειξης του αποτελέσματος, εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Τα ενοποιημένα ενδεικτικά αποτελέσματα δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές τις Εταιρείας.

Τα ενοποιημένα ενδεικτικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε τις 31 Δεκεμβρίου 2006 παρουσιάζονται σε Ευρώ μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Η μετατροπή από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ έγινε με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία τις 31 Δεκεμβρίου 2006 που ήταν £1= € 1,7295.

Επεξηγηματική κατάσταση

Το 2006 αποτέλεσε μια επιτυχημένη χρονιά για το Συγκρότημα . Κατά τη διάρκεια του 2006 το Συγκρότημα κατάφερε να αντιστρέψει τη ζημιά από εργασίες που για το 2005 ανήλθε σε £114.534, σε αντίστοιχο κέρδος £4.516.382 . Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος όσο και στις επενδυτικές δραστηριότητες του.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε στις £4.207.124 το 2006 σε σύγκριση με £ 1.637.802 για το 2005 σημειώνοντας αύξηση 257% ενώ τα διαχειριστικά έξοδα, πέραν των προμηθειών στους χρηματιστηριακούς αντιπροσώπους, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στον χρηματοοικονομικό τομέα διεξάγονται μέσω της θυγατρικής εταιρείας CLR Securities & Financial Services Ltd. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον χρηματιστηριακό τομέα το 2006 ανήλθε στο 16.17% τοποθετώντας την εταιρεία στην πρώτη θέση.

Τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος από τις επενδυτικές του δραστηριότητες ανήλθαν στις £ 4.578.206 το 2006 σε σύγκριση με £ 1.635.825 το 2005.

Σημαντική συνεισφορά στα ενοποιημένα κέρδη είχε το μερίδιο των κερδών που αναλογεί στο Συγκρότημα από τις συνδεδεμένες εταιρείες, το οποίο ανήλθε στις £ 687.286 έναντι ζημιών £ 1.190.396 για το 2005.
Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε £ 4.471.375 σε σύγκριση με ζημιά £2.396.200 για το 2005.

Η αύξηση στους χρηματιστηριακούς όγκους συναλλαγών κατά το πρώτο δίμηνο του 2007 και η άνοδος που παρουσιάζεται στο δείκτη τιμών μετοχών του Χ.Α.Κ. αναμένεται να οφελέσει τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2007, νοουμένου ότι οι τάσεις αυτές θα έχουν συνέχεια.
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2007 - 10:05