You are here

Διευκρίνιση: Τα χρεόγραφα BCDB της Τρ. Κύπρου δεν είναι μετατρέψιμα σε μετοχές

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μη μετατρέψιμα τα χρεόγραφα BCDB της Τρ. Κύπρου


Διευκρινίζεται ότι τα 8% Χρεογράφων Τράπεζας Κύπρου Λτδ 1997/2000 τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν είναι μετατρέψιμα σε μετοχές.

Τα Χρεόγραφα αυτά είχαν εκδοθεί το 1991 ως μετατρέψιμα Χρεόγραφα με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές τους της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους από το 1992 μέχρι 1997. Μετά τον Οκτώβριο του 1997 και μέχρι τη λήξη των Χρεογράφων στις 31 Δεκεμβρίου 2000 αυτά δεν θα μετατρέπονται σε μετοχές και θα παρέμεναν ως συνηθισμένα Χρεόγραφα αποδίδοντας στους κατόχους τους τόκο 8% το χρόνο, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους.

Παρά τις ειδοποιήσεις μας προς τους κατόχους των Χρεογράφων και τις ανακοινώσεις στον τύπο ένας αριθμός επενδυτών δεν ανταποκρίθηκε και έτσι το ποσό των £939.480 Χρεογράφων δεν μετατράπηκε σε μετοχές.

Τα Χρεόγραφα αυτά λειτουργούν ως συνηθισμένα Χρεόγραφα μέχρι τη λήξη τους.
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, 1999 - 17:35