You are here

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.που πραγματοποιήθηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.228.976 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,718% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

 

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

 

 Θέμα 1οΥποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μητρικής και ενοποιημένων της χρήσης 2018, των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2018.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018

 

Αποφασίστηκε η έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

 Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους  για την χρήση 2018.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή)  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

 

Αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας  Grant Thornton α.ε με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, ως τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο των εταιρικών ή και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2019 έως 31/12/2019 (χρήσης 2019).

Συγκεκριμένα: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναλαμβάνει ο κ. Κανακαράκης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 30371 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αναλαμβάνει ο κ. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781. Εγκρίνει δε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την από 26/8/2019 προσφορά της GRANT THORNTON Α.Ε.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2018 κατ΄ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920

Αποφασίστηκε η έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2018.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών

Αποφασίστηκε η έγκριση Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018

 

Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2019.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο .

 

Αποφασίστηκε, η έγκριση συμβάσεων που υπόκειτο στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Θέμα 9ο: Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,34. Κατάργηση των άρθρων 29, 35 επ. (μεταβατικών διατάξεων κατά την ίδρυση), αναρίθμηση διατάξεων και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

 

Αποφασίστηκε η Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,34. Κατάργηση των άρθρων 29, 35 επ. (μεταβατικών διατάξεων κατά την ίδρυση), αναρίθμηση διατάξεων και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το 10ο  θέμα που ετέθη στην παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.228.976, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,718% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.976, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2019 - 16:49