You are here

Ε. Γ. Σ. της Salamis στις 22 Μαρτίου για έκδοση νέων μετοχών

Το Δ. Σ. της Εταιρείας έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία στις 6.00μ.μ. της Τετάρτης, 22 Μαρτίου 2000, για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω ειδικών ψηφισμάτων.

Ειδικό Ψήφισμα Πρώτο

'Παρά τις πρόνοιες του Άρθρου 5 των κανονισμών της Εταιρείας, το Δ. Σ. εξουσιοδοτείται με το παρόν ψήφισμα να εκδώσει 345,400 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 25 σεντ η καθεμιά και να παραχωρήσει αυτές σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιο αντάλλαγμα όπως τα Μέλη του Δ. Σ. κρίνουν ορθό.'

Ειδικό Ψήφισμα Δεύτερο

'Παρά τις πρόνοιες του Άρθρου 5 των κανονισμών της Εταιρείας, το Δ. Σ. εξουσιοδοτείται με το παρόν ψήφισμα να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 1,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας 25 σεντ η καθεμιά χωρίς να προσφέρονται οι νέες αυτές μετοχές που θα εκδοθούν προς τους μετόχους της Εταιρείας που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Δ. Σ. θα προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση τέτοιων νέων μετοχών μέσα στο όριο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό τον όρο ότι οι τέτοιες νέες μετοχές θα προσφέρονται μόνο ως αντάλλαγμα ή μέρος ανταλλάγματος για την απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας ή άλλων εταιρειών και/ή για την απόκτηση εργασιών, επιχειρήσεων και/ή περιουσιακών στοιχείων και υπό τον επιπρόσθετο όρο ότι η τιμή στην οποία θα εκδίδονται ή θα θεωρούνται ότι εκδίδονται τέτοιες νέες μετοχές δεν θα είναι μικρότερη από το 90% της μέσης σταθμικής τιμής κλεισίματος στην οποία θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας στο ΧΑΚ στη διάρκεια των πέντε εργασίμων ημερών του ΧΑΚ που προηγούνται της ανακοίνωσης κάθε συγκεκριμένης συμφωνίας με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση νέων τέτοιων μετοχών.'
Τετάρτη, 1 Μαρτίου, 2000 - 00:00