You are here

Εγκρίθηκαν τα ψηφίσματα για υποδιαίρεση της μετοχής και για έκδοση ΔΑΜ και rights από την Efremico

Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2000 έγινε η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την οποία όλα τα προτεινόμενα ψηφίσματα τα οποία επισυνάπτονται εγκρίθηκαν.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συνέλθει σε συνεδρία για να εξετάσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των πιο κάτω ψηφισμάτων.


Σύνηθες Ψήφισμα:

Αποφασίζεται όπως κάθε μια από τις μετοχές της εταιρείας που έχει σήμερα ονομαστική αξία £0,50σεντ υποδιαιρεθεί σε δύο συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία £0,25 σεντ η κάθε μία. Ο κάθε μέτοχος που κατέχει μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 σεντ η κάθε μία θα λάβει δύο μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25 η κάθε μία για κάθε μετοχή ονομαστικής άξιας £0,50 σεντ που κατέχει. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. (rank pari-passu).


Λόγω του πιο πάνω ψηφίσματος οι κάτοχοι δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Share Warrants) θα δικαιούνται σε αγορά δύο μετοχών ονομαστικής αξίας £0,25 σεντ η κάθε μία για κάθε δικαίωμα αγοράς Μετοχής ονομαστικής αξίας £0,50σεντ που κατέχουν σήμερα.

Ειδικόν ψήφισμα:

Όπως επικυρωθεί η απόφαση του δ.σ. ημερ. 25/11/1999 για έκδοση και παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς νέων μετοχών (rights) στους μετόχους και στους κατόχους δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Share warrants) σε αναλογία ένα δικαίωμα αγοράς για κάθε τρεις μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος ή για κάθε τρία δικαιώματα αγοράς μετοχών (Share warrants) που θα κατέχει ο κάθε κάτοχος δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (rights) καθορίστηκε σε £1 για κάθε δικαίωμα (right) που αντιπροσωπεύει μία μετοχή ονομαστικής αξίας £0,25 σεντ, δηλ σε £0,75 σεντ κατά μετοχή υπέρ το άρτιο. Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών (rights) θα μπορούν να ασκηθούν με πληρωμή της τιμής των δικαιωμάτων (rights) σε χρόνο που το δ.σ. εξουσιοδοτείτε να καθορίσει που δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός μηνός από την ημερ. της ειδοποίησης του δ.σ. με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία άσκησης και πληρωμής των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (rights). Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση του δικαιώματος αγοράς μετοχών (rights) , θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari-passu) όπως οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας και θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος κατά την ημερομηνία αρχείου που έπεται της ημερομηνίας άσκησης τους. Δεν δικαιούνται όμως να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, 2000 - 00:00