You are here

Εγκρίθηκαν τα ψηφίσματα της Έκτ.Γ.Σ. της Lemeco

Τα πιο κάτω ψηφίσματα εγκρίθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Lemeco Silvex Industries Ltd, που συγκλήθηκε κανονικά την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2000, στο ξενοδοχείο Χίλτον, στη Λευκωσία.

1. "Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε £3.305.000 διαιρεμένο σε 3.305.000 συνήθεις μετοχές των 100 σεντ η καθεμιά, διαμορφωθεί σε 33.050.000 μετοχές των 10 σεντ η κάθε μια".

2. "Όπως το σημερινό εκδοθέν κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε 3.305.000 μετοχές των 100 σεντ η κάθε μια διαμορφωθεί σε 33.050.000 μετοχές των 10 σεντ η κάθε μια με την αντικατάσταση μιας μετοχής των 100 σεντ με 10 μετοχές των 10 σεντ".

3. "Όπως το Ονομαστικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που αποτελείται από 33.050.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μια, αυξηθεί σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 216.950.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μια. Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες όπως και οι προηγούμενες μετοχές".

4. "Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως μετά την παραχώρηση των πιο πάνω ωφελημάτων που αναφέρονται στα ψηφίσματα 1 μέχρι 3 να εκδώσει και παραχωρήσει στους Μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της εταιρείας στις 8 Σεπτεμβρίου, 2000, νέα δικαιώματα προτίμησης (Rights) για αγορά νέων μετοχών με αναλογία δύο δικαιώματα Προτίμησης (Rights) για κάθε μια νέα μετοχή των 10 σεντ. Τα δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μια στην τιμή των 20 σεντ για κάθε μετοχή. Οι νέες μετοχές της εταιρείας που θα εκδοθούν θα κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές".

5. "Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και παραχωρήσει στους Μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της εταιρείας στις 8 Σεπτεμβρίου, 2000, δωρεάν δικαιώματα αγοράς μετοχών (Share Warrants) με την αναλογία ένα δωρεάν δικαίωμα αγοράς μετοχών (Share Warrant) για κάθε πέντε μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ. Θα συμπεριληφθούν και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την μετατροπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης σε μετοχές όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι νέες μετοχές της εταιρείας που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων αγοράς Μετοχών θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδομένες μετοχές της Εταιρείας και θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος κατά την Ημερομηνία Αρχείου (record date) που έπεται της ημερομηνίας άσκησης τους. Δεν θα δικαιούνται όμως να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω Ημερομηνία Αρχείου".
Δευτέρα, 31 Ιουλίου, 2000 - 00:00