You are here

Ειδικά ψηφίσματα της Covotsos Enterprises Ltd

Η Covotsos Enterprises Ltd σε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1999, αποφάσισε τα εξής ειδικά ψηφίσματα:

1. Όπως το κεφάλαιο της εταιρείας μειωθεί από 3.000.000 διαιρεμένο σε 3.000.000 μετοχές εκ Λ.Κ. 300.000 διαιρεμένο σε 3.000.000 μετοχές εκ 10 σεντ η κάθε μια και όπως η μείωση αυτή επιτευχθεί με την ακύρωση κεφαλαίου το οποίο έχει χαθεί ή δεν αντιπροσωπεύεται από το υπάρχον ενεργητικό στην έκταση των 90 σεντ κατά μετοχή πάνω σε καθεμία από τις 2.300.000 μετοχές που έχουν εκδοθεί και υφίστανται, και με τη μείωση του ονομαστικού ποσού όλων των μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας από Λ.Κ 1.00 σε 10 σεντ ανά μετοχή.
2. Όπως με την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί στο προηγούμενο επίπεδο της, δηλαδή σε Λ.Κ. 3.000.000 διαιρεμένο σε 30.000.000 Συνήθεις μετοχές εκ 10 σεντ η κάθε μια, με τη δημιουργία 27.000.000 νέων συνήθων μετοχών εκ 10 σεντ η κάθε μια,, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις μετοχές της εταιρείας.

3. Ταυτόχρονα με την πιο πάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και μετά από εισήγηση του Δ.Σ. εγκρίνεται η έκδοση 18,400,000 Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights) με αναλογία 8 Δικαιώματα Προτίμησης για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα πρέπει να εξασκηθούν εντός 30 ημερών από την έκδοση τους και να μετατραπούν σε πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας των 10 σεντ εκάστη δια της πληρωμής 10 σεντ για κάθε Δικαίωμα Προτίμησης.
4. Όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος ψηφίσματος εξουσιοδοτείται όπως προσφέρει σε νέους στρατηγικούς επενδυτές όλα ή μέρος των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν θα έχουν εξασκηθεί είτε δωρεάν είτε στην καλύτερη δυνατή τιμή.
5. Όπως το όνομα της εταιρείας αλλάξει από το υφιστάμενο όνομα Covotsos Enterprises Ltd σε Τοξότης Επενδύσεις Λτδ (Toxotis Investments Ltd).
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, 1999 - 00:00