You are here

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Knossos Investments Co.

Την Παρασκευή 18/2/2000 και ώρα 6:30θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Knossos Investments Co.στο Ξενοδοχείο HILTON (αίθουσα Καντάρα) στην Λευκωσία κατά την οποία θα προταθούν προς έγκριση τα ακόλουθα Ψηφίσματα:

Σύνηθες Ψήφισμα1:

Αποφασίζεται όπως κάθε δύο από τις μετοχές της εταιρείας που έχει σήμερα ονομαστική αξία £0,25σεντ υποδιαιρεθούν σε πέντε συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία £0,10 σεντ η κάθε μία. Ο κάθε μέτοχος που κατέχει μετοχές ονομαστικής αξίας £0,25 σεντ η κάθε μία θα λάβει πέντε μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μία για κάθε δύο μετοχές ονομαστικής άξιας £0,25 σεντ η κάθε μία που κατέχει. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα. (rank pari-passu).

Ειδικόν Ψήφισμα 1:

Αποφασίζεται όπως οι Κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ανωτέρω συνήθους Ψηφίσματος 1 μη λαμβάνονται υπόψη και αφού αυτές ενοποιηθούν σε άρτιες μετοχές, διατεθούν από το δ.σ. της εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση τους.


Σύνηθες Ψήφισμα 2:

Αποφασίζεται όπως το ονοματικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £2,500,000 σε £7,500,000 διηρημένο σε 75,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία. Οι μετοχές του αυξημένου κεφαλαίου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari-passu) με τις υφισταμένες Μετοχές της εταιρείας.

Ειδικόν ψήφισμα 2:

Αποφασίζεται όπως επικυρωθεί η απόφαση του δ.σ. ημερ. 25/11/1999 για έκδοση και παραχώρηση δικαιωμάτων αγοράς νέων μετοχών (rights) στους μετόχους και στους κατόχους δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Share warrants) σε αναλογία ένα δικαίωμα αγοράς για κάθε πέντε μετοχές που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος ή για κάθε πέντε δικαιώματα αγοράς μετοχών (Share warrants) που θα κατέχει ο κάθε μέτοχος δικαιωμάτων αγοράς μετοχών. Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (rights) καθορίστηκε σε £0,40 για κάθε δικαίωμα (right) που αντιπροσωπεύει μία μετοχή ονομαστικής αξίας £0,10 σεντ, δηλ σε £0,30 σεντ κατά μετοχή υπέρ το άρτιο. Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών (rights) θα μπορούν να ασκηθούν με πληρωμή της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων (rights) σε χρόνο που το δ.σ. εξουσιοδοτείτε να καθορίζει που δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός μηνός από την ημερ. της ειδοποίησης του δ.σ. με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία άσκησης και πληρωμής των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (rights). Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση του δικαιώματος αγοράς μετοχών (rights) , θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari-passu) όπως οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας και θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος κατά την ημερομηνία αρχείου που έπεται της ημερομηνίας άσκησης τους. Δεν δικαιούνται όμως να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία αρχείου.

Σημείωση: Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας πριν από την συνέλευση.
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου, 2000 - 00:00