You are here

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ -ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις

(σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3556/2007)

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του  άρθρου 6 του ν. 3556/2007, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2017 ποσό ευρώ 488 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 596 χιλ.)

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για:

α) Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 160 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 147 χιλ.) και

β) Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 328 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 449 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

α) από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 359 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 497 χιλ.) και

β) από τη  θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 129 χιλ. (χρήση 2016: ευρώ 99 χιλ.)

 

Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή, 29 Ιουνίου, 2018 - 17:02