You are here

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του  άρθρου 6 του ν. 3556/2007, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ποσό ευρώ 318 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 488 χιλ.)

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για:

α) Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 175 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 160 χιλ.) και

β) Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 143 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 328 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

α) από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 155 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 359 χιλ.) και

β) από τη  θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 163 χιλ. (χρήση 2017: ευρώ 129 χιλ.)

 

Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2019 - 15:41