You are here

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: Ανακοίνωση-Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας ΣΣΣ-Διάθεση εγγράφων

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,  με βάση το οποίο η EΛΛΑΚΤΩΡ θα απορροφήσει την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ»), σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Από σήμερα, 18 Απριλίου 2019, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.ellaktor.gr/sygxoneusi-_ellaktor_el_tex_anemos/ ), ως προς τα έγγραφα που την αφορούν, καθώς και στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 (τηλ. 210 8185078): 

  1. το από 18.03.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
  2. ο ισολογισμός μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με ημερομηνία 31.12.2018,
  3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
  4. η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς τους μετόχους αυτής ως προς το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
  5. η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «RSM GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την 31.12.2018, και
  6. η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton A.E.» για λογαριασμό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Καλούνται οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που θα κληθεί να αποφασίσει επί της συγχώνευσης. Για την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2019 - 17:43