You are here

Επικείμενη Υποδιαίρεση της μετοχής της Regalia Holdings

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ REGALIA HOLDINGS AND INVESTMENTS

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 1999, αποφασίστηκε όπως:

α) Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας που είναι σήμερα Λ.Κ. 2.000.000 διαιρεμένο σε 4.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Λ.Κ. 50 σεντ έκαστη, αυξηθεί σε Λ.Κ.3.000.000 διαιρεμένο σε 30.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ εκάστη. Όλες οι μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ως υπάρχουσες μετοχές.

β) Ο κάθε μέτοχος μιας μετοχής σήμερα αντικαταστήσει εκάστη υπάρχουσα μετοχή του, με πέντε νέες μετοχές ούτως ώστε το σύνολο των υφισταμένων και ήδη εκδομένων μετοχών μετά την νέα αύξηση του κεφαλαίου και την νέα υποδιαίρεση όπως πιο πάνω να είναι 11.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Λ.Κ. 10 σεντ εκάστη.

γ) Εκδοθούν 5.750.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ εκάστη και όπως προσφερθούν όλες στα υφιστάμενα μέλη της εταιρείας κατ' αναλογία 2 υφιστάμενες μετοχές προς μία νέα μετοχή προς 20 σεντ εκάστη και όπως για κάθε πλήρη εξοφληθείσα νέα μετοχή που θα αγοράζει ο μέτοχος θα του παραχωρείται και ένα δικαίωμα αγοράς μετοχών (share warrant) δωρεάν. Το εν λόγω δικαίωμα αγοράς μετοχών θα εξασκείται μεταξύ 1-15 Ιουλίου του 2000 και 2001 προς 20 σεντ έκαστο.
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 1999 - 00:00