You are here

Ex-bonus στις 7 Δεκ.η Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2000, στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου η οποία ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση μετοχών προς τους μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε πέντε μετοχές που κατέχουν και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

Αμέσως μετά τη λήξη της Συνέλευσης συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και απεφάσισε όπως το δικαίωμα συμμετοχής στην δωρεάν έκδοση μετοχών παραχωρηθεί στους δικαιούχους μετόχους κατά την 6η Δεκεμβρίου 2000. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία θα περιλαμβάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην δωρεάν έκδοση μετοχών. Επομένως από τις 7 Δεκεμβρίου 2000 η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην δωρεάν έκδοση μετοχών (ex-bonus).

Η εισαγωγή των νέων μετοχών στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών και η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους θα γίνει ταυτόχρονα και στα δύο χρηματιστήρια σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.

Σημειώνεται ότι λόγω των διαφορετικών κύκλων εκκαθάρισης μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αξιών Κύπρου και Αθηνών οι μεταφορές μετοχών μεταξύ του Συστήματος Αϋλων Τίτλων του Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών και του Μετοχολογίου Κύπρου δεν θα διενεργούνται κατά τις επτά εργάσιμες ημέρες που έπονται της τελευταίας ημερομηνίας κατά την οποία η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το δικαίωμα συμμετοχής στη δωρεάν έκδοση μετοχών, δηλαδή από τις 7 Δεκεμβρίου 2000 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2000.

Για την κάλυψη της ονομαστικής αξίας των δωρεάν μετοχών που θα εκδοθούν θα χρησιμοποιηθεί μέρος του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα δικαιούνται τελικού μερίσματος χρήσεως 2000.

Κλασματικά δικαιώματα που θα προκύπτουν κατά τη διανομή και θα είναι κάτω από το 1/2 της μετοχής θα αγνοούνται. Στις περιπτώσεις που αυτά θα αποτελούν το 1/2 της μετοχής ή θα υπερβαίνουν, ο μέτοχος θα επωφελείται μιας ακέραιας μετοχής.

Ως επακόλουθο της δωρεάν παραχώρησης μετοχών στους μετόχους θα αναπροσαρμοσθούν ανάλογα τα δικαιώματα των κατόχων Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Warrants) της Τράπεζας Κύπρου, όπως προβλέπεται από τους όρους έκδοσής τους.
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 2000 - 00:00