You are here

Ex-interest στις 29 Νοεμβ. τα Χρεόγραφα 2003/08 της Τρ. Κύπρου

Ο τόκος των Subordinated Χρεογράφων 2003/2008 με κυμαινόμενο επιτόκιο της Τράπεζας Κύπρου Λτδ για την εξαμηνία που λήγει στις 18/12/2001 θα καταβληθεί στους κατόχους Χρεογράφων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων στις 10 Δεκεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Διαπραγμάτευσης Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου οι τιμές στις οποίες θα καταχωρούνται οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο χρηματιστήριο κατά τις 7 χρηματιστηριακές συναντήσεις που θα προηγηθούν της 10ης Δεκεμβρίου δηλαδή από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2001, δεν θα περιλαμβάνουν τον τόκο που θα πληρωθεί στους κατόχους των πιο πάνω Χρεογράφων στις 18 Δεκεμβρίου 2001.
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, 2001 - 09:45