You are here

Εξαγορά των BCDC από την Τρ. Κύπρου – Διαγραφή του από το ΧΑΚ

ΕΞΑΓΟΡΑ £16,000,000 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ 1999/2004 ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΤΟ Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει ότι στις 15 Δεκεμβρίου 1999 έχει προβεί σε εξαγορά στο άρτιο των £16,000,000 Χρεογράφων 1999/2004 με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου τα Χρεόγραφα αυτά έχουν διαγραφεί από τα Μητρώα Μελών της Τράπεζας Κύπρου και αποσύρονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Στους κατόχους των πιο πάνω Χρεογράφων έχει καταβληθεί το ποσό αποπληρωμής στο άρτιο πλέον οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1999.

Για την απόφαση της Τράπεζας Κύπρου να εξαγοράσει τα Χρεόγραφα αυτά πριν την λήξη τα ους, είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι κάτοχοι των Χρεογράφων πριν τρεις μήνες σύμφωνα με τους όρους έκδοσης τους.
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου, 1999 - 16:10