You are here

Φάρμα Χατζηιωάννου: Διευκρινίσεις για την αγορά κοτόπουλων και για πώληση κτήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ μετά από αίτημα του ΧΑΚ ανακοινώνει τα ακόλουθα σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 25/5/2009 σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17.7 των ΚΔΠ 596/2005.

1.Η Εταιρεία όπως έχει ανακοινωθεί στο παρελθόν είναι κάτοχος πολλών κτημάτων στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας. Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά κοτόπουλων στην Κύπρο αντιμετωπίζει δυσκολίες με αποτέλεσμα η Εταιρεία να παρουσιάσει μεγάλες ζημιές.

Κυριότεροι λόγοι είναι η εισαγωγή κοτόπουλων από το εξωτερικό, η αύξηση της τιμής των σιτηρών που ήταν επιχορηγημένα προ της Ένταξης, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δύναμη που έχουν αποκτήσει πελάτες με αποτέλεσμα να πιέζουν τις τιμές και να αποσπούν μεγάλες πολύμηνες πιστώσεις. Ουσιαστικά εισάγονται στην Κύπρο(και την Ευρώπη γενικά)κοτόπουλα που παράγονται με την χρήση πτηναλεύρων ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο απαγορεύεται η χρήση τους αλλά απαιτούνται μεγάλα ποσά για την καταστροφή των υπολειμμάτων σφαγείων. Υπολογίζεται ότι αν η Εταιρεία λειτουργούσε πλήρως η διαφορά κόστους θα ξεπερνούσε τις 100000 Ευρώ τον μήνα. Επιπρόσθετα χώρες όπως η Βραζιλία έχουν δικές τους πρώτες ύλες και χαμηλό εργατικό κόστος. Βρίσκεται μια συνεχής προσπάθεια σε εξέλιξη να κρατηθούν έξω η να μειωθούν οι εισαγωγές στην ΕΕ από τρίτες χώρες αλλά μέχρι στιγμής οι παραγωγές χώρες βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τα διάφορα εμπόδια που προβάλλονται βοηθούμενες και από το γενικό κλίμα υπέρ της παγκοσμιοποίησης.

Η εισαγωγή κοτόπουλων σημαίνει ότι παγωμένα κοτόπουλα ,παρόλο που στοιχίζουν περισσότερο από τα φρέσκα πωλούνται συνήθως σε πολύ χαμηλές τιμές αφού πλεονάσματα από οπουδήποτε εισάγονται στην Κύπρο με τελικό αποτέλεσμα πλεονάζοντα κοτόπουλα που στο παρελθόν διατηρούνταν με μόνο έξοδο την συντήρηση τους σε ψυκτικούς θαλάμους μέχρι να καλυτερεύσει η αγορά τώρα πωλούνται με ζημιά. Σαν αποτέλεσμα οι παραγωγοί κοτόπουλων έχουν πολύ μεγάλες ζημιές τα τελευταία χρόνια που λόγω της τεράστιας δύναμης των πελατών επιδεινώνονται. Μέσα στο κλίμα αυτό η Εταιρεία μας μείωσε δραματικά την παραγωγή της αδρανοποιώντας μονάδες. Για να μειώσει τον δανεισμό της απεφασίσθη η πώληση ακίνητης περιουσίας που δεν χρησιμοποιείται.

Δυστυχώς η Εταιρεία δεν έχει ένα η δύο κτήματα μεγάλης αξίας αλλά αντίθετα η περιουσία της είναι διεσπαρμένη σε πολλά χωριά σε εκατοντάδες δεκάρια. Άλλα αξίζουν περισσότερο, άλλα λιγότερο και η Εταιρεία ανέμενε από το 2008 αλλαγή ζωνών που μέχρι στιγμής δεν έχει τροχοδρομηθεί καν. Έχοντας και υποχρεώσεις με πολλές τράπεζες που οι περισσότερες έχουν εξασφάλιση περισσότερο από ένα ακίνητα η όλη προσπάθεια είναι χρονοβόρα αφού οι φυσικοί πιθανοί αγοραστές (οι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο)είναι σε αδύνατη οικονομική κατάσταση, δεν πρέπει να πουληθεί κτήμα που ενδεχομένως να αλλάξει ζώνη σύντομα και παράλληλα να γίνονται διαπραγματεύσεις με τράπεζες για αποδέσμευση τους. Δηλαδή πέραν της εξεύρεσης αγοραστού υπάρχουν και άλλα θέματα να αντιμετωπιστούν. Μέσα σε αυτό το κλίμα γίνονται διαπραγματεύσεις για διάφορα κτήματα της Εταιρείας με σκοπό η Εταιρεία με λιγότερα κτήματα αλλά και λιγότερα χρέη να προχωρήσει στο μέλλον. Γίνονται διάφορες σκέψεις αναδιοργάνωσης που θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5/6.

Η Εταιρεία τον τελευταίο καιρό πουλά κυρίως ζωντανά κοτόπουλα αλλά οι αγοραστές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και εξ ανάγκης καθυστερούν τις πληρωμές. Βασικά η αγορά κοτόπουλων για να διορθωθεί στην Κύπρο πρέπει να υπάρξει ανάκαμψη στο εξωτερικό.

2.Το κτήμα που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 25/5/2009 συμφωνήθηκε να πωληθεί για 427500 Ευρώ στην Εταιρεία Santa Barbara Investments με πληρωμή σε μετρητά. Η πώληση γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση και ο αγοραστής δεν έχει καμία σχέση με τον γραμματέα, μέλη του Δ.Σ. η μεγαλομετόχους της Εταιρείας. Το λογιστικό κέρδος που θα προκύψει θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της πράξης αφού καταβληθούν οι κεφαλαιουχικοί φόροι.

Επειδή σε προηγούμενες ανακοινώσεις έγινε αναφορά σε παραχώρηση εκπτώσεων από τράπεζες και τίθενται διάφορα ερωτήματα από μετόχους η Εταιρεία διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής οι περισσότερες εκπτώσεις αφορούσαν χρεώσεις φάκτορινκ η τόκων που χρεώθηκαν εκτός συμφωνιών. Δεν έχουν χαριστεί οποιαδήποτε ποσά τα οποία η Εταιρεία δεν δικαιούτο. Επειδή οι χρεώστες καθυστερούσαν τις πληρωμές τα ποσά που προεξοφλούνταν από υπηρεσίες φάκτορινκ ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. Για να γίνει πιο κατανοητό η Εταιρεία χωρίς να αναφέρει ονόματα δίδει τα ακόλουθα παραδείγματα. Πριν χρόνια η Εταιρεία είχε διευκολύνσεις φάκτοριν(προεξόφλησης τιμολογίων)με συγκεκριμένη τράπεζα, με και χωρίς αναγωγή με ξεχωριστές χρεώσεις.

Όταν πολύ μεγάλος πελάτης δεν πλήρωνε η Εταιρεία ζήτησε από την τράπεζα να πληρώσει ως η συμφωνία. Η τράπεζα παρέλειψε να το κάμει και μετά από πολύ διάστημα εισέπραξε από τον πελάτη παραχωρώντας του έκπτωση ενώ όλο το διάστημα η Εταιρεία επιβαρυνόταν με τόκους. Στην συνέχεια διέκοψε την υπηρεσία φάκτοριν χωρίς αναγωγή αλλά συνέχισε για κάποιο διάστημα να χρεώνει αυξημένα δικαιώματα με την διαβεβαίωση ότι θα πίστωνε την Εταιρεία όλα τα επιπλέον έξοδα. Με απλά λόγια η Εταιρεία ασφάλιζε τις πωλήσεις πληρώνοντας δικαιώματα και όταν ο πελάτης δεν πλήρωσε όχι μόνο δεν πληρώθηκε από την ασφαλίζουσα, αλλά επιβαρύνθηκε με τόκους, ποσά εκπτώσεων, αυξημένα δικαιώματα και στο τέλος διεκόπη και η υπηρεσία. Μετά από χρόνια αποζημιώθηκε με την παραχώρηση εκπτώσεως.

Άλλη τράπεζα προεξοφλούσε επιταγές και τιμολόγια. Για συγκεκριμένο πελάτη με τον οποίον ο ίδιος ο Διευθυντής της υπηρεσίας της τράπεζας είχε κάμει συμφωνία αφήνοντας μάλιστα επιταγές του να λήξουν στα χέρια της τράπεζας η Εταιρεία ζήτησε να κινηθεί δικαστικά η τράπεζα αφού τα χρέη ήταν εκχωρημένα .Ο Διευθυντής απάντησε γραπτώς ότι η τράπεζα για δικούς της λόγους δεν θα κινούσε νομική διαδικασία αλλά έδωσε το δικαίωμα στην Εταιρεία μας να το κάμει η ίδια. Πράγματι η Εταιρεία έχει τώρα απόφαση δικαστηρίου που είναι χωρίς αντίκρισμα ενώ η τράπεζα έχει ξοφληθεί από άλλες εισπράξεις .Η Εταιρεία διεκδικεί την ζημιά.

Σε άλλη περίπτωση εταιρεία συνδεδεμένη με μεγαλομέτοχο της Εταιρείας κινήθηκε νομικά εναντίον Επενδυτικής Εταιρείας τράπεζας η οποία διέκοψε τις διευκολύνσεις προς την Εταιρεία μας. Σαν αποτέλεσμα χρεωνόταν τόκοι υπερημερίας. Όταν Επενδυτική και η Εταιρεία του μεγαλομετόχου ήρθαν σε συμβιβασμό επιστράφηκαν στην Εταιρεία μας οι χρεώσεις υπερημερίας. Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να της επιστραφούν η διεκδικεί χρεώσεις που έγιναν πέραν του ανωτάτου επιτρεπομένου επιτοκίου όταν ίσχυε, η εκτός συμφωνιών. Δεν ζητά ούτε ένα Σεντ το οποίον δεν δικαιούται αλλά μόνο εκείνα που είναι παράτυπα χρεωμένα.

Με τουλάχιστον τέσσερις επιστολές στον Υπουργό Οικονομικών η Εταιρεία η άτομα σχετιζόμενα με αυτήν ζήτησαν την παρέμβαση του ώστε χρεώσεις που έχουν κηρυχθεί παράτυπες από δικαστήρια να επιστραφούν σε όλους τους δανειολήπτες χωρίς να χρειάζεται ο καθένας ξεχωριστή δικαστική απόφαση ,όπως ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα.
Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2009 - 11:41