You are here

Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου: Απόφαση Εκτ.Γ.Σ.

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Λτδ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνήλθε την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2000 εγκρίθηκε ομόφωνα το κάτωθι Ειδικό Ψήφισμα:

Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως εκδώσει και παραχωρήσει 4.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε μία χωρίς να τις προσφέρει προς τους μετόχους της εταιρείας που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρεί στην έκδοση και παραχώρηση τέτοιων νέων μετοχών μέσα στο όριο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό τον όρο ότι τέτοιες νέες μετοχές θα προσφέρονται μόνο ως αντάλλαγμα ή ως μέρος ανταλλάγματος για την απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας ή εταιρειών και / ή για την απόκτηση εργασιών, επιχειρήσεων και / ή περιουσιακών στοιχείων.
Τρίτη, 7 Νοεμβρίου, 2000 - 00:00