You are here

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής  «Εταιρεία»), κατά την συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019 και σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως,  προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά  και τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας , με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Οι ειδικότεροι όροι , διαδικασία και ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως ακολούθως:                                   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Με το παρόν η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτει σε ισχύ, σε εκτέλεση της από 29.06.2018 αποφάσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»), προς όφελος συγκεκριμένων στελεχών τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην Εταιρεία ως ειδικότερα εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1. του παρόντος (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στην χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ως ειδικότερα καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος) στους Συμμετέχοντες, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε σταθερή τιμή και συγκεκριμένο χρονικό σημείο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα για την χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής τα «Μετοχικά Δικαιώματα»).

1.3 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, ελευθέρως ανακλητή με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου οποτεδήποτε.

1.4 Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Διάρκεια του Προγράμματος

2.1 Τα μετοχικά δικαιώματα θα ασκηθούν άπαξ από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Κατά το χρόνο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αναπροσαρμοσθεί ανάλογα και σύμφωνα με τα τελικώς ασκούμενα Μετοχικά Δικαιώματα εκ μέρους των Συμμετεχόντων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός μετοχών

3.1 Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας, καθώς και διευθυντικά και λοιπά στελέχη αυτής η συνεισφορά των οποίων είναι υψίστης σημασίας τόσο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, όσο και για την εμπέδωση και διείσδυση των εταιρικών αρχών, αξιών και γενικά εταιρικής κουλτούρας στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας. Η ειδικότερη κατανομή των Δικαιωμάτων καθορίζεται δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3.2 Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, το ανώτατο όριο των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ανέρχεται σε 75.000 μετοχές.

4. Ωρίμανση των Δικαιωμάτων

4.1 Τα Δικαιώματα θα ωριμάσουν εντός της εταιρικής χρήσης 2022. Ως ημερομηνία ωρίμανσης των Δικαιωμάτων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2022 (Ημερομηνία Ωρίμανσης).

5. Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται

5.1 Η αντιστοιχία θα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα, δηλαδή στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν κατά μέγιστο αριθμό 75.000 Δικαιώματα.

5.2 Τα Δικαιώματα που απονέμονται χορηγούν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι Μετοχές θα εκδοθούν στην καθορισμένη τιμή διάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.4 του παρόντος, κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.3 Οι Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα παρέχουν τα αυτά δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόληψης μερίσματος από την έκδοσή τους.

5.4 Η τιμή διάθεσης των Μετοχών που θα παραδοθούν στους Συμμετέχοντες λόγω  της άσκησης των Δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, ανέρχεται σε τρία (3,00) Ευρώ ανά Δικαίωμα.

5.5 Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιβαρύνονται με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με δικαιοπραξία εν ζωή. Διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του δικαιώματος.

6. Άσκηση των Δικαιωμάτων

6.1 Τα Δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί θα ασκηθούν άπαξ.

6.2 Προϋπόθεση άσκησης των δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους συνιστά η λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας  θα ορίζονται οι Δικαιούχοι και ο αριθμός των Δικαιωμάτων (ήτοι ο αριθμός των Μετοχών για τις οποίες παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης).

6.3 Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Δικαιούχου προκειμένου να δηλώσει εγγράφως στη βάση υποδείγματος δήλωσης την οποία θα χορηγήσει η Εταιρεία την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα έως την 28η Δεκεμβρίου 2022, ήτοι τρεις (3) μήνες προ της Ημερομηνίας Ωρίμανσης. Η άσκηση του δικαιώματος και η κατάθεση από τον Δικαιούχο της αξίας των Δικαιωμάτων θα λάβει χώρα από την 29.03.2022 έως την 20.04.2022 σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ο οποίος θα ανακοινωθεί στους Δικαιούχους. Η ισχύς της δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων τελεί υπό την αίρεση της καταβολής του τιμήματος της άσκησης. Ανάκληση της υποβληθείσας δήλωσης δεν επιτρέπεται.  Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Οι λοιπές προϋποθέσεις για την άσκηση των Δικαιωμάτων θα καθοριστούν δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4 Δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα αποφασισθεί η έκδοση Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης για αγορά Μετοχών τα οποία παραδίδονται στους Δικαιούχους και στα οποία πρέπει να αναφέρονται:

α. το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου

β. ο αριθμός των Δικαιωμάτων (αριθμός Μετοχών) που δικαιούται να αποκτήσει

γ. η τιμή διάθεσης των μετοχών

δ. η προθεσμία άσκησης των Δικαιωμάτων

ε. ο αριθμός του τηρούμενου επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του τιμήματος.

Τα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαίρεσης έχουν αποκλειστικά βεβαιωτικό χαρακτήρα για την απόκτηση των Δικαιωμάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

6.5 Ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προβεί σε μερική ή ολική άσκηση των Δικαιωμάτων. Κατά το μέρος που τα Δικαιώματα δεν ασκηθούν μέχρι την ημερομηνία ωρίμανσης καθίστανται ανενεργά.

7.Προϋποθέσεις άσκησης

7.1 Ο Συμμετέχων, προκειμένου να ασκήσει τα Δικαιώματα που έχουν ωριμάσει, πρέπει κατά το χρόνο άσκησης να διαθέτει σύμβαση εργασίας ή/και έμμισθης εντολής με την Εταιρεία σε ισχύ ή να απασχολείται δυνάμει απόφασης της  διοίκησης της Εταιρείας σε εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο (να εξακολουθεί όμως οργανικά να ανήκει και υπάγεται στην Εταιρεία), εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου 7.4 του Προγράμματος.

7.2 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, απόλυσης ή συνταξιοδότησης του Δικαιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

7.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή/και έμμισθης εντολής  του Δικαιούχου εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή/και τέλεσης οιασδήποτε αξιόποινης πράξης όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

7.4 Σε περίπτωση θανάτου του Δικαιούχου μετά την Δήλωση και πριν την άσκηση των Δικαιωμάτων οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα Δικαιώματα δυνάμει κληρονομικής διαδοχής εφόσον ο χρόνος επαγωγής είναι προγενέστερος της ημερομηνίας ωρίμανσης των δικαιωμάτων, άλλως όλα τα Δικαιώματα καθίστανται αυτοδικαίως ανενεργά.

8. Αναπροσαρμογή όρων του Προγράμματος

8.1 Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, όλως ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς αναφερόμενων της κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, απαιτήσεων, της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών), μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, ή επέλευσης άλλων εταιρικών γεγονότων, οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται ν' αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) εις τρόπον ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των Δικαιούχων και δη ανεξαρτήτως της προσαρμογής της χρηματιστηριακής ή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

8.2 Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 8.1 του παρόντος οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα από την Εταιρεία επί αποδείξει.

8.3 Οποιασδήποτε φύσεως εισφορές, παρακρατήσεις, οι εν γένει καταβολές προκύψουν σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης θα ρυθμίζονται  από τις σχετικές διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν.

9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

9.1. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων από τους Συμμετέχοντες το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει τις Μετοχές στους Δικαιούχους και  θα λάβει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα που έχουν ασκηθεί. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στη λήψη απόφασης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

10. Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις που απευθύνονται  στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κανονισμό θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Συμμετέχοντα ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11.Τροποποίηση του Προγράμματος

11.1 Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση του Προγράμματος δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής  των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.

11.2 Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα κάθε Συμμετέχοντα εγγράφως.

12. Λήξη του Προγράμματος σε έκτακτες περιπτώσεις

12.1 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης  της Εταιρίας ή θέσης αυτής σε ανάλογη ή/και συναφή διαδικασία αφερεγγυότητας, τα Δικαιώματα των  Συμμετεχόντων χάνονται αυτοδικαίως και οι Συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Το Πρόγραμμα, τα Δικαιώματα και κάθε ζήτημα σχετικό με  την ερμηνεία τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, 2019 - 17:54