You are here

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ G. APKARIAN - ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το  άρθρο  21  του  Ν.3556/2007  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  11  της  απόφασης  της  ΕΚ  1/434/3.7.2007  ότι  το  νομικό  πρόσωπο    TETRAD Capital Partners Ltd (Cayman), (Υπόχρεο  Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), το οποίο έχει δεσμό με το ανεξάρτητο μη  εκτελεστικό  μέλος  του  Δ.Σ.  της  Εταιρείας  (Υπόχρεο  Πρόσωπο  βάσει  του  Κανονισμού (EΕ) 596/2014)  κ. Gagik Apkarian,  προέβη  στις  9/03/2020  σε  απόκτηση  6.500  κοινών  ονομαστικών  μετοχών,  μέσω  συναλλαγής  η  οποία  εκτελέστηκε  από  τρίτους  στο  πλαίσιο  ατομικού  χαρτοφυλακίου  ή  εντολής  διαχείρισης  περιουσιακών  στοιχείων  για  λογαριασμό  του,  συνολικής αξίας 27.950,00 ευρώ.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2020 - 17:31