You are here

ΧΑΚ: Διαγραφή των τίτλων της Vision στις 8/8

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει, ότι αφού έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει με τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας Vision International People Group Public Ltd που είναι εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή /και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστήριου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη λήψη της απόφασης αυτής κρίθηκε επίσης, ότι η εταιρεία δεν παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα, όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 3.1.1(θ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α)   Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ημερομηνίας 31/5/2018, για εκούσια εκκαθάριση της και το διορισμό εκκαθαριστή,

(β) Η έλλειψη ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για οποιαδήποτε συμπεράσματα/ τυχόν εξελίξεις που πιθανό να διαφοροποιούσαν την όλη κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων της εταιρείας με ημερομηνίες 6/12/2017 και 11/1/2018. Επίσης δεν έχουν δοθεί επαρκείς επεξηγήσεις σε σχέση με την αναφορά στην ανακοίνωση ημερομηνίας 6/12/2017 ότι «…οι εργασίες της εταιρείας φαίνεται να ελέγχονται από τρίτους, μη νομικά συνδεδεμένους με την εταιρεία…»,

(γ) Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 (μέχρι 30/4/2018).

Σημειώνεται ότι η διαγραφή των αξιών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2018.  Οι τίτλοι της εταιρείας θα παραμείνουν σε αναστολή, μέχρι τη διαγραφή τους.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου, 2018 - 14:18