You are here

ΧΑΚ: Στις 29 Σεπτ. στο Κεντρικό Αποθετήριο Lemeco & Ελληνική

Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμoυ το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 29 Σεπτεμβρίου 2003 καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο οι τίτλοι των εισηγμένων εκδοτών: “Lemeco Silvex Industries Ltd ” και “Ελληνική Τράπεζα Λτδ” των οποίων τα μητρώα από την πιο πάνω ημερομηνία θα αναληφθούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Επίσης το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με βάση τον Καν. 6 να αναστείλει τη διαπραγμάτευση των αξιών των πιο πάνω εταιρειών για διάστημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών δηλαδή από τις 8 Σεπτεμβρίου 2003 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2003 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) με σκοπό να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και να γίνει ομαλά και με εύρυθμο τρόπο η ανάληψη των μητρώων και η μετάβαση στο νέο σύστημα. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναστολής της διαπραγμάτευσης των αξιών των πιο πάνω εισηγμένων εκδοτών δεν θα καταχωρούνται ούτε πράξεις που γίνονται βάσει του Άρθρου 23 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου (π.χ. χαριστικές, μεταξύ μελών ίδιας οικογένειας, κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου, αιτία θανάτου κ.α.).

Το Χρηματιστήριο, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2003 θα αποδέχεται αιτήσεις για άνοιγμα λογαριασμών διαπραγμάτευσης ή/και μεταφορά αξιών σε Μέλος για τις πιο πάνω εταιρείες.

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του ιδιοκτήτη των αξιών και χρηματοδοτούνται από Εμπιστευματοδόχο, [Κανονισμός 11 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αυλών Κινητών Αξιών) Κανονισμοί του 2001] παρακαλώ σημειώστε ότι τα Μέλη τα οποία ενεργούν ως Εμπιστευματοδόχοι ή έχουν εξουσιοδοτηθεί από Εμπιστευματοδόχο θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2003 να φροντίσουν να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο Εξουσιοδότησης Διορισμού Εμπιστευματοδόχου και την αίτηση για Άνοιγμα Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης στις εν λόγω εταιρείες.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αξίες οι οποίες σήμερα, με την μορφή που έχουν τα πιο πάνω επενδυτικά σχέδια, είναι ενεχυριασμένες, με την ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Μητρώο δεν θα είναι απαραίτητη η ενεχυρίαση. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσετε στις εταιρείες αν οι αξίες θα πρέπει να είναι υπό ενεχυρίαση ή ελεύθερες προς μεταβίβαση.

Το Συμβούλιο πληροφορεί επίσης το επενδυτικό κοινό ότι από την ενσωμάτωση των αξιών αυτών στο Κεντρικό Μητρώο τα υφιστάμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δέσμευσης για τις αξίες του πιο πάνω εκδότη παύουν να ισχύουν και η κυριότητα των αξιών ενός επενδυτή, θα αποδεικνύεται μόνο μέσω της καταχώρισης τους στο Κεντρικό Μητρώο και όχι μέσω οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού που εκδόθηκε, ή που θα εκδίδεται από τον εισηγμένο εκδότη. Επίσης για οποιεσδήποτε ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο η εγκυρότητα τους θα αποδεικνύεται και πάλι μόνο μέσω του Κεντρικού Μητρώου.

Πληροφορείται επίσης το επενδυτικό κοινό, ότι η διαπραγμάτευση των αξιών στο νέο σύστημα θα γίνεται μόνο μέσω Λογαριασμού Αποθετηρίου και Διαπραγμάτευσης που θα ανοίγει ο επενδυτής στο Κεντρικό Μητρώο. Η διαδικασία αυτή επεξηγείται αναλυτικά σε σχετικό εγχειρίδιο του επενδυτή για το Κεντρικό Μητρώο, που ετοίμασε το ΧΑΚ.
Τρίτη, 5 Αυγούστου, 2003 - 10:07