You are here

ΧΑΚ: Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της Φάρμα Χατζηιωάννου και Modestou

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τη συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Modestou Sound & Vision Public Company Ltd για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2017, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης τους, για το έτος που έληξε στις 31/12/2016. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν επίσης υποβάλει και δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2017.

Πρόσθετα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί.
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, 2017 - 12:02