You are here

ΧΑΚ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης της BOCY και των ομολόγων BOCYG – Διαγραφή των BCCB, BCCCB, BCCOD, BCOCO και BCSC

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 και απόφασης της Επιτροπής να ζητήσει από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την αναστολή της διαπραγμάτευσης των πιο κάτω τίτλων της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνεται η αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 31 Οκτωβρίου 2013 μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2014 των πιο κάτω:

• Συνήθεις Μετοχές (ΤΡΚΥ/ BOCY)

• 5.000 Εγγυημένα Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 14 Νοεμβρίου 2012 (ΚΥΠΡΕ/ BOCYG)

• 5.000 Εγγυημένα Ομόλογα με ημερομηνία έκδοσης 27 Νοεμβρίου 2012 (ΚΥΠΡΕ2/ BOCYG BOCYG)

Η απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης λήφθηκε με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012.

Ως αναφέρει η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την Εταιρεία, για συμμόρφωση με τις συνεχείς υποχρεώσεις της σε σχέση με την οικονομική πληροφόρηση καθώς και για την τυχόν κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στο ΧΑΚ των μετοχών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των σχετικών Διαταγμάτων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου τη διαγραφή των πιο κάτω τίτλων από τη διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ:

• Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ΤΡΚΜΧ/ BCCB)

• Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΚ/ BCCCB)

• Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΕΔ/ BCCOD)

• Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΤΚΜΑΕ/ BCOCO)

• Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (ΤΡΚΑΓ/ BCSC)

Ως αναφέρει η Επιτροπή η εν λόγω απόφαση λήφθηκε καθότι οι προαναφερόμενοι τίτλοι, έχουν μετατραπεί σε νέες συνήθεις Μετοχές (σύμφωνα με το περί Διάσωσης με ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Διάταγμα του 2013 ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013 και το (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013) και κατ’ επέκταση δεν ισχύουν πλέον.

Η διαγραφή των πιο πάνω τίτλων τίθεται σε ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου 2013.
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου, 2013 - 13:46