You are here

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι ο Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου κάτοχος 4.138.605 μετοχών της Εταιρείας και ασκών τα δικαιώματα ψήφου εκ των μετοχών αυτών με την από 15.09.2017 επιστολή του γνωστοποίησε προς την Εταιρεία ότι την 15η Σεπτεμβρίου 2017, συνεπεία εταιρικού γεγονότος και ειδικότερα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση/διαγραφή του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και την συνακόλουθη διαμόρφωση του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε 8.226.132, τα δικαιώματα ψήφου του ανήλθαν του ορίου του 50% σε σχέση με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007).

Κατόπιν τούτου, ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου παραμένει ο αυτός, πλην όμως το ποσοστό του από 45,53% διαμορφώνεται σε 50,31% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και του Κανονισμού 596/2014 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, 2017 - 14:17