You are here

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 777.481,20 Ευρώ, λόγω ακύρωσης/διαγραφής του συνόλου των ιδίων μετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2017, ο αριθμός και το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Εταιρείας κατήλθε του ορίου του 5%.

Ειδικότερα, πριν την λήψη της σχετικής αποφάσεως από την Έκτακτη Γενική Συνέλυση των μετόχων, ο αριθμός των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανερχόταν σε 863.868, ήτοι σε ποσοστό 9,50% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μετά το ως άνω εταιρικό γεγονός η Εταιρεία δεν διαθέτει πλέον ίδιες μετοχές (0 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0% του μετοχικού κεφαλαίου).

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, 2017 - 14:17